0800 23 23 22 Online banking

Dinarski stambeni kredit

Podstanarsku kiriju zamenite ratom za sopstveni stan. Vaš krov nad glavom - vaša sloboda, bez potrebe za usklađivanjem sa kursom evra i 0% naknade za puštanje kredita do 31. decembra 2024.

Karakteristike dinarskog stambenog kredita

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

 • Minimalno učešće od 10%  ukoliko se hipoteka stavlja na neki drugi uknjiženi objekat.

 • Pitate se zbog čega je važno da osigurate svoj život tokom otplate stambenog kredita? Stambeni kredit je životni projekat. U proseku traje 15-20 godina. U slučaju nepredviđenih životnih okolnosti može da se dogodi da naslednici ne mogu da izmiruju rate po kreditu za stan koji je pod hipotekom. Kako bi porodica bila obezbeđena, bitno je da se osigurate. Osiguravajuća kuća će vratiti ostatak duga po kreditu i banka će obrisati hipoteku sa stana. Sve zavisi od vas.

Zatvori

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer dinarskog stambenog kredita sa varijabilnom kamatom
Vrednost nekretnine3.750.000 RSD
Učešće klijenta750.000 RSD
Iznos kredita banke3.000.000 RSD
Rok otplate30 godina
NKS na godišnjem nivou do 31.12.20241.10% + tromesečni BELIBOR
Mesečna rata do 31.12.202419.060 RSD
NKS na godišnjem nivou nakon 31.12.20245.45% + tromesečni BELIBOR
Mesečna rata nakon 31.12.202428.251 RSD
Naknada za puštanje kredita (0% od iznosa kredita)0 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menica100 RSD
Trošak povlačenja Izveštaja Kreditnog biroa246 RSD
Overa založne izjave10.080 RSD
Osiguranje imovine na godišnjem nivou40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Procena nekretnine svake treće godine100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi upisa hipoteke20.000 RSD
EKS na godišnjem nivou 11.70%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)10.404.252 RSD
EKS obračunat na dan26.06.2024.

. Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope tromesečnog BELIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Pregledom kamata i naknada za kredite za fizička lica. U kalkulativnom primeru primenjena je vrednost tromesečnog BELIBOR-a na dan 26.06.2024. od 5.45%. Kamata se usklađuje sa vrednošću tromesečnog BELIBOR-a na kvartalnom nivou. Ponuda je informativnog karaktera. Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama naše Banke.

Da li imate dodatnih pitanja?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, naši iskusni bankari su vam na raspolaganju.

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, naši iskusni bankari su vam na raspolaganju.

Dodatne informacije za podnošenje zahteva za dinarski stambeni kredit

Podnosilac zahteva:

 • stalni radni odnosu na neodređeno vreme minimum 6 meseci kod trenutnog poslodavca
 • prenos ličnih primanja na tekući račun u našoj Banci

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti
 • Vinkulirana polisa životnog osiguranja opciono na zahtev klijenta
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost
 • Administrativna zabrana

Dodatne povoljnosti 

U svakoj ekspozituri naše Banke možete uzeti osiguranje imovine i životno osiguranje i na taj način završiti sve na jednom mestu. Redovna uplata premije osiguranja obezbedena je trajnim nalogom koji je besplatan i oslobođen provizije za plaćanje.

Spisak potrebne dokumentacije

Spisak potrebne dokumentacije za stambeni kredit

Često postavljana pitanja

Koje uslove treba da ispunjavam da bih podigao stambeni kredit kod vas?

Da biste podigli stambeni kredit, potrebno je da ste u stalnom radnom odnosu kod istog poslodavca 6 meseci, da otvorite tekući račun u našoj banci i izvršite prenos plate.

Da li je obavezno učešće i koliko je minimalno učešće uz stambeni kredit?

Stambeni kredit zahteva obavezno minimalno učešće od 20%.

Da li mogu da dam veće učešće od traženog?

Da, moguće je sklopiti ugovor na osnovu kog ćete dati učešće veće od minimalnog.

Da li mi se učešće vraća pošto otplatim kredit u celosti?

Učešće nije depozit i ne može da se vrati posle otplate kredita u celosti zato što predstavlja deo novca kojim plaćate nekretninu kupljenu stambenim kreditom.

Koliko može da mi bude opterećena plata da bih podigao stambeni kredit?

Stambeni kredit može da optereti platu sa maksimalno 50% što znači da visina rate ne sme da bude veća od polovine Vaše plate.

Šta mi je sve potrebno od dokumentacije za stambeni kredit?

Zahtev za stambeni kredit se podnosi na osnovu kupoprodajnog ugovora koji se sklapa između prodavca i kupca nekretnine. Međutim, osim njega postoje i druge potvrde koje je potrebno pribaviti kako bi stambeni kredit bio odobren. Kako je u pitanju važna životna investicija, dokumentacija je za ovu vrstu kredita drugačija i detaljnija nego kod ostalih kredita. Vaš bankarski savetnik dostaviće Vam celokupan spisak potrebne dokumentacije.

Kakve vrste stambenih kredita imate u ponudi?

U našoj ponudi imamo stambeni kredit sa varijabilnom kamatnom stopom, stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom, kombinovani stambeni kredit sa fiksnom kamatom prvih 5 godina i kombinovani stambeni kredit sa promenom kamate na svake 3 godine, kao i dinarske stambene kredite koji nisu vezani za kurs evra.

Da li je stambeni kredit vezan za kurs evra?

Ukoliko se opredelite za dinarski stambeni kredit, onda Vam rata neće biti usklađivana sa kursom evra. Ostale vrste stambenog kredita se usklađuju sa kursom evra.

Da li mogu da udružim platu sa nekim za podizanje stambenog kredita?

Da, moguće je da udružite primanja sa solidarnim dužnikom koji takođe treba da bude kreditno sposoban i da otvori tekući račun u našoj banci. Plata solidarnog dužnika može biti opterećena maksimalno 50% ovim kreditom. Solidarni dužnik može biti Vaš bračni ili vanbračni partner ili neko od članova porodice.

Da li je obavezno osiguranje uz stambeni kredit?

Uz stambeni kredit obavezna je polisa osiguranja imovine vinkulirana u korist banke, kao i životno osiguranje korisnika kredita.

Da li je obavezna hipoteka za stambeni kredit?

Kao sredstvo obezbeđenja stambenog kredita koristi se hipoteka koja može biti uspostavljena na nekretninu koja je predmet stambenog kredita ili može biti uspostavljena na drugu odgovarajuću nepokretnost.

Da li mogu da podignem stambeni kredit ako već otplaćujem keš kredit?

Postoji mogućnost da uz keš kredit podignete stambeni kredit što zavisi od visine vaših primanja i kreditne zaduženosti.

Da li penzioner može da podigne stambeni kredit?

Redovan korisnik PIO usluga može biti korisnik stambenog kredita. Uslov koji je potrebno da ispunjava je da u trenutku otplate poslednje rate kredita korisnik stambenog kredita nema više od 70 godina.

Koja je starosna granica za otplatu stambenog kredita?

U trenutku podnošenja zahteva za kredit klijent ne može da ima manje od 21 godine. Takođe, u trenutku otplate poslednje rate kredita klijent ne može biti stariji od 70 godina.

Koliki su ukupni troškovi za stambeni kredit?

Podnošenje zahteva za kredit podrazumeva dostavljanje više različitih potvrda koje se naplaćuju, kao recimo založna izjava, polisa osiguranja imovine vinkulirana u korist banke ili izveštaj iz kreditnog biroa. O celokupnoj dokumentaciji i trošku njenog nabavljanja možete se posavetovati sa kreditnim savetnikom.

Koliko dugo se čeka na odobrenje stambenog kredita?

Stambeni kredit ima proceduru koja traži detaljnu proveru celokupne dostavljene dokumentacije. Od trenutka kada podnesete zahtev za stambeni kredit bićete u kontaktu sa Vašim kreditnim savetnikom koji će Vas pravovremeno izveštavati o postupku realizacije i ishodu Vašeg zahteva.

Da li mogu da uzmem stambeni kredit kod vas ako primam platu u drugoj banci?

Da biste ostvarili uslov za podnošenje zahteva za stambeni kredit, potrebno je da izvršite prenos plate na tekući račun koji je otvoren u našoj banci.

Šta je to hipoteka?

Hipoteka je sredstvo obezbeđenja kredita. U slučaju da klijent nije u mogućnosti da plaća svoje kreditne obaveze, banka kao hipotekarni poverilac ima mogućnost da aktivira hipoteku i naplati svoja potraživanja kroz prodaju nepokretnosti. Hipoteka može biti uspostavljena nad nekretninom koja je predmet kupoprodajnog ugovora ili nad drugom odgovarajućom nepokretnosti.

Da li sa stambenim kreditom mogu da kupim poslovni prostor?

Stambeni kredit nije namenjen za kupovinu poslovnog prostora.

Da li poslovni prostor može da bude predmet hipoteke za stambeni kredit?

Poslovni prostor se ne prihvata kao predmet hipoteke za stambeni kredit.

Da li je moguća prevremena otplata stambenog kredita?

U svakom trenutku možete izvršiti prevremenu otplatu kredita u delimičnom ili potpunom iznosu.


  0/36


  0/36


  Vidi pravila

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

  Saznaj više
  Vrati se gore