0800 23 23 22 Online banking

Masterata, tvoj partner za svaki dan!

Zašto je dobro da koristite Masteratu?

Koristite Masteratu i uživajte u kupovini sa nizom pogodnosti:

Prva rata dospeva na naplatu na prvom narednom obračunu a to može biti 15-i ili poslednji dan u mesecu. Svaka naredna rata dospeva na narednom obračunu.

 • Plaćanje Masteratom na rate bez kamate i provizije moguće je za transakcije na POS aparatima naše Banke kod partnera sa kojima banka ima zaključen ugovor o saradnji.

 • Za bilo koje plaćanje Masterata kreditnom karticom, Masterata će funkcionisati po 2. ili 3. modelu otplate (u zavisnosti od iznosa koji plaćate). Detalje o ovim modelima otplate možete videti u nastavku ove stranice u sekciji Kako Masterata funkcioniše.

 • Sa Masteratom imate i mogućnost prevremene otplate svih rata.  Bez obzira da li ste kupovinu na rate obavili bez kamate u prodajnim objektima naših partnera ili u drugim prodavnicama uz 4% provizije, sve vaše rate možete prevremeno otplatiti putem e-banka i m-banka.

   

 • Ako želite prevremeno da otplatite revolving deo zaduženja na svojoj Masterata kartici, ne morate da dolazite u ekspozituru da to uradite! Sva svoja dugovanja možete prevremeno otplatiti putem e-banka i m-banka.

Zatvori

Ukoliko još uvek nemate Masterata kreditnu karticu, pošaljite nam kontakt podatke i pružićemo vam sve potrebne informacije o tome kako da do nje dođete.

Kako Masterata funkcioniše?

Tri modela otplate

1. Bez kamate i naknade u radnjama Masterata partnera, bez obzira na iznos

Kada Masterata kreditnu karticu koristite na našem POS terminalu kod trgovaca sa kojima imamo zaključen ugovor o saradnji, celokupan potrošeni iznos (veći od 2.000 dinara) možete platiti na jednake rate, bez dodatnih troškova. Broj rata određujete sami i saopštavate ga trgovcu prilikom plaćanja. Broj rata može biti od 2 do najviše 24 u zavisnosti od Masterata partnera kod koga ste izvršili plaćanje. [1]

Spisak Masterata partnera kao i maksimalan broj rata na koji možete izdeliti svoju kupovinu u njihovim objektima pogledajte ovde.

Kod naših partnera (osim u slučaju online plaćanja), ukupan potrošeni iznos je u celosti oslobođen kamate i naknade!

Reprezentativni primer plaćanje kod partnera banke Masterata kreditnom karticom
Reprezentativni primer plaćanja Masterata platnom karticom kod partnera Banke
Iznos kupovine (RSD)50.000 RSD
Broj rata24 rate
Iznos rate (RSD)2.083,33 RSD
Naknada za podelu na rate (%)0 %
Trošak mesečnog održavanja kartice (RSD)250 RSD
NKS na godišnjem nivou (%)0 %
EKS na godišnjem nivou (%)* 12,44 %
Ukupna mesečna uplata za model bez obračuna kamate (iznos rate + mesečno održavanje kartice)2.333,33 RSD
* U obračun Efektivne kamatne stope (EKS) uračunati su: trošak mesečnog održavanja kartice od 250 RSD, trošak menice od 50 RSD i trošak Kreditnog biroa od 246 RSD koji se plaća jednokratno prilikom odobrenja Masterata kreditne kartice. EKS je izračunata na dan 11.01.2024. Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

2. Na rate bez kamate u zemlji i inostranstvu za plaćanja veća od 2.000 dinara i više

Ukoliko koristite karticu na POS terminalu u inostranstvu ili u zemlji, kao i za online kupovinu,  kod trgovaca sa kojima nemamo zaključen ugovor o saradnji, potrošeni iznos veći od 2.000 dinara i više automatski će biti podeljen na 6 rata. U toku obračunskog perioda od momenta transakcije do datuma obračuna, klijent može promeniti broj rata na 2-12 ili prebaciti ceo iznos na revolving potrošnju putem m/e banking aplikacije. Po ovom modelu se naplaćuje naknada u iznosu od 4% od iznosa transakcije i takođe će biti podeljena na rate.

Reprezentativni primer plaćanja Masterata kreditnom karticom kod prodavaca koji nisu partneri i za online plaćanja u zemlji
Reprezentativni primer plaćanja Masterata platnom karticom kod nepartnera Banke
Iznos kupovine (RSD)50.000 RSD
Broj rata12 rata
Iznos rate (RSD)4.167 RSD
Naknada za podelu na rate (%)4 %
Iznos naknade za podelu na rate2.000 RSD
Trošak mesečnog održavanja kartice (RSD)250 RSD
NKS na godišnjem nivou (%)0 %
EKS na godišnjem nivou (%)* 21,78 %
Ukupna mesečna uplata za model bez obračuna kamate (iznos rate + mesečno održavanje kartice)4.583,67 RSD

* U obračun Efektivne kamatne stope (EKS) uračunati su: trošak mesečnog održavanja kartice od 250 RSD, naknada za podelu na rate - 4% od iznosa transakcije, trošak menice od 50 RSD i trošak Kreditnog biroa od 246 RSD koji se plaća jednokratno prilikom odobrenja Masterata kreditne kartice. EKS je izračunata na dan 11.01.2024. Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

3. Za iznose manje od 2.000 dinara i za podizanje gotovine - otplata po revolving modelu

Ukoliko karticu koristite za iznos manji od 2.000 dinara i za transakcije podizanja gotovine u zemlji ili inostranstvu otplata će se vršiti po revolving modelu.

Reprezentativni primer revolving otplate Masterata kartice
Reprezentativni primer plaćanja Masterata platnom karticom kod partnera Banke
Iznos odobrenog kreditnog limita (RSD)100.000 RSD
Period otplate52 meseca
NKS na godišnjem nivou (%)27 %
EKS na godišnjem nivou (%)* 36,18 %
Kamata (RSD)35.650,98 RSD
Ukupan iznos naknada (RSD)13.296,00 RSD
Ukupan iznos koji klijent plaća tokom perioda otplate148.650,98 RSD

* U obračun Efektivne kamatne stope (EKS) uračunati su: Nominalna kamatna stopa, trošak mesečnog održavanja kartice od 250 RSD, trošak menice od 50 RSD i trošak Kreditnog biroa od 246 RSD koji se plaća jednokratno prilikom odobrenja Masterata kreditne kartice. EKS je izračunata na dan 11.01.2024. Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Naknade za odobrenje i korišćenje Masterata kreditne kartice

 1. Mesečno održavanje kartice: 250 dinara
 2. Izveštaj kreditnog biroa: 246 dinara
 3. Menica: 50 dinara
 4. Plaćanje roba i usluga u inostranstvu 4% za otplatu na jednake rate
 5. Kamata za revolving otplatu: 27% godišnje
 6. Podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu: 3% od iznosa transakcije (min. 300 RSD)
 7. Za bilo koje online plaćanje Masterata kreditnom karticom, Masterata će funkcionisati po 2. ili 3. modelu otplate (u zavisnosti od iznosa koji plaćate)
 8. Ako se dogodi da nemate dovoljno sredstava na računu za otplatu rate, ona automatski 11. dana od datuma obračuna prelazi na revolving otplatu.

Banka zadržava diskreciono pravo da odredi konačni limit kartice, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju. Limit je jedinstven za osnovnu i dodatnu karticu i određuje se u skladu sa kreditnom sposobnošću svakog klijenta.

Izgubljena ili ukradena kartica

U slučaju gubitka ili krađe kartice, u najkraćem mogućem roku obavestite Kontakt centar OTP banke pozivanjem sledećeg broja telefona: +38111 30 11 555

Pozovite nas i vaša kartica će biti blokirana upravo tog trenutka.

Dobro je da znate

U određenim zemljama postoje ograničenja za korišćenje kartica kako bi se izbegle učestale prevare.

 • ograničenje svih transakcija uključujući korišćenje bankomata – Brazil i Jamajka
 • ograničenje korišćenja bankomata – Indonezija, Peru, Filipini, Kostarika, Indija, Nepal i Tajland

Ukoliko putujete u neku od navedenih zemalja, možete pozivom našeg kontakt centra zatražiti da vam se privremeno, u toku boravka u tim zemljama, omogući korišćenje kartica.

Pozovite nas

Kontaktirajte nas pozivom na besplatan broj

Popunite polja forme


  0/36


  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

  Saznaj više
  Vrati se gore