Šta nove generacije mogu da očekuju od banke?

Author
Tamara Osoba Direktor odeljenja za HR biznis partnerstvo

Angažovanje mladih, sa malo iskustva ili gotovo bez njega, ulaganje u njihov razvoj i usmeravanje u skladu sa strateškim ciljevima kompanije je put koji biramo u potrazi za kvalitetnim zaposlenima. U rubrici magazina Nova ekonomija, na ovu temu sagovornik je bila naša Tamara Osoba, direktorka Odeljenja za HR biznis partnerstvo koja je predstavila kako i na koji način se Banka okreće mlađim generacijama i ostaje konkurentan poslodavac.

Mladi su pokretači razvoja organizacione kulture. Oni donose dah novog vremena, veštine koje su tek u nastanku i zahteve radnog okruženja i načina rada koji teraju poslodavce da se prilagođavaju. Zato se trudimo da se menjamo, često i brže od očekivanog, trudimo se da slušamo, da razumemo ali i da se predstavimo na pravi način, jer mi nismo „samo“ banka, a to nije uvek očigledno.

Usled brojnih faktora na tržištu rada, angažovanje mladih, sa malo ili gotovo bez iskustva, ulaganje u njihov razvoj i usmeravanje u skladu sa strateškim ciljevima kompanije je put koji biramo u potrazi za kvalitetnim zaposlenima. Međutim, konkurentnost na tržištu rada i usmerenost ka ovoj ciljnoj grupi sve više raste, te se postavlja pitanje kako se izdvojiti u moru kompanija i biti prvi izbor što boljem kandidatu. Odgovor na ovo pitanje je na rečima jednostavan – prilagoditi se njihovim očekivanjima i potrebama – ali njegova realizacija zahteva mnogo uloženog vremena, kreativnosti i konstantnog prilagođavanja.

Mi nismo samo bankari

Mladi vide banku kao mesto koje zapošljava ljude sa ekonomskim usmerenjem i koji su prodajno orijentisani – tašna, mašna, odelo i kravata. Zato ulažemo trud da pokažemo da to nije baš tako i volimo da kažemo da mi nismo samo bankari. Mi smo i psiholozi, novinari, dizajneri, data naučnici, programeri, politikolozi, filozofi i andragozi… Tu smo da kreiramo rešenja koja ljudima oko nas svakodnevicu čine lepšom i lakšom.

Svesni smo da je mladima važna kultura kompanije, mogućnosti razvoja karijere, prijateljsko okruženje, ali i društvena odgovornost koju kompanija demonstrira. Na sve ove teme imamo puno da kažemo, ali, da bismo to predstavili, jedan od prvih izazova jeste kontinuirana prisutnost na svim događajima i platformama koji su mladima interesantni. Pored studentskih konferencija, sajmova, takmičenja i neizostavnih društvenih mreža, tu su i događaji koji za cilj nemaju neposredno predstavljanje kompanije i trenutnih prilika, već podržavanje tema koje su od važnosti kako za zaposlene tako i za odgovorno poslovanje.

Zato se određene aktivnosti poput projekta Generator Zero, agilne transformacije, hibridnog rada i inovacija, ističu u prvi plan tokom razgovora sa mladima. Uvek smo spremni da podelimo svoje znanje i veštine, kao gostujući predavači ili mentori na različitim izazovima ili studijama slučaja.

Uslovi rada za mlade treba da podrže njihov lični razvoj, obrazovanje i razvoj karijere, uzimajući u obzir njihove druge obaveze. Fleksibilno radno vreme i hibridni rad koji pružamo, svakako su osnovni okviri koji su podrazumevani za nove generacije. Ovi okviri omogućavaju da se formalno obrazovanje kombinuje sa počecima profesionalne karijere, što kao kompanija snažno podržavamo. Kada kažemo da nudimo priliku za razvoj kroz karijerno kretanje, kontinuiranu edukaciju, rad u okviru timova koji dele svoja iskustva, kao i rad na različitim razvojnim projektima – pa, to baš i mislimo! Kolege koje se priključe našim timovima dobijaju mentore koji ih prate i podržavaju tokom perioda onboarding-a, ali mi ovo doživljavamo kao apsolutno dvosmeran proces.

Perspektiva i svež pristup koji mladi donose organizaciji,  pružaju dragocene uvide i potencijalna rešenja koja želimo da čujemo.

Izuzetno nam je važno da sve što kažemo i u šta verujemo potvrdimo u praksi i dobijemo povratne informacije od mladih kolega – da li smo na pravom putu i koliko su njihova očekivanja ispunjena.

Da li znaš šta je level up praksa?

Prošle godine smo pokrenuli program prakse pod nazivom Level Up, a ideja programa je da studentima pomogne da sledeći karijerni nivo dosegnu među raznovrsnim oblastima koje nudi bankarski svet. Oblasti su fokusirane tako da prate strateška usmerenja banke i svako naredno izdanje programa prati drugačiju temu. Čitav program je koncipiran na ideji učenja u realnom okruženju sa realnim uticajem na svakodnevno poslovanje Banke. U prvom izdanju programa fokus je na data science-u.

Trenutno imamo deset praktikanata koji aktivno učestvuju u aktuelnim projektima Banke u okviru deset različitih timova. Oni su dobili priliku da prođu kroz sedmomesečni program koji smo sa pažnjom za njih dizajnirali. Program selekcije kandidata je kompleksan i sastoji se iz četiri celine, tokom kojih se testiraju različite veštine i znanja kandidata. U procesu učestvuju kolege zadužene za ljudske resurse, ali i kolege u čije će timove praktikanti biti raspoređeni nakon uspešno završenog procesa selekcije.

Svakom praktikantu je dodeljen lični mentor i to je oblast na koju stavljamo poseban fokus, jer se kroz dosadašnje razgovore sa praktikantima pokazalo kao nešto što u najvećoj meri utiče na njihovo iskustvo, ali i iskustvo tima kome praktikant pripada. Mentorski program je osmišljen kao dvosmerni proces u kom obe strane uče i podstiču jedna drugu na pristup koji od njih zahteva razvojni mentalni stav, a koji smo već pominjali u prethodnim redovima. Svi praktikanti rade na različitim projektima koji imaju realan uticaj na poslovanje Banke i njihova radna nedelja traje 40 sati. Na ovaj način od samog početka kod njih razvijamo osećaj odgovornosti i pripadnosti timu.

U našoj Banci multidisciplinarnost je na ceni, pa tokom ovog programa kao i redovnog onboarding procesa, mlade kolege imaju priliku da pohađaju različite radionice i predavanja koja imaju za cilj da ih upoznaju sa temama koje ne moraju direktno biti u vezi sa data science-om, ili pozicijom na kojoj su angažovani. Rad praktikanata i mentora pratimo uz pomoć različitih alata koji nam omogućavaju da na adekvatan način merimo uspešnost programa, kao i da na sistemski način pružimo neophodnu podršku samom programu. Cilj  je da stvorimo bezbedan prostor za učenje i inovacije, u kome smo otvoreni za razvoj novih ideja i u kome su greške dobrodošle, jer nas koštaju malo i jer smo svesni pozitivnog potencijala koji nose.

Za sada u tome uspevamo i povratna informacija koju dobijamo od kolega je zaista vredna uloženog truda. Zato volimo da kažemo da znamo gde idemo i da kao kompanija želimo da rastemo, da se menjamo, učimo i unapređujemo – da pomeramo granice zajedno!

Tags:
    0 komentara
    Tamara Osoba Direktor odeljenja za HR biznis partnerstvo

    Vrati se gore