0800 23 23 22

Saveti klijentima

za klijente OTP banke, članice OTP Grupe, u vezi sa rizicima od virtuelnih valuta

 

Evropski organ za bankarstvo (European Banking Authority-EBA) i Grupa za finansijske akcije (Financial Action Task Force-FATF) stvarajući pravila za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i koordinirajući izvršenje ovih pravila, kao i Narodna banka Srbije (NBS) su skrenuli pažnju pružaocima finansijskih usluga na visoke rizike u vezi sa virtuelnim valutama. I EBA i FATF preporučuju da banke ne kupuju, prodaju ili registruju virtuelne valute u svoju korist ili korist klijenata i da povećaju predostrožnost u vezi sa njima. Narodna banka Srbije je takođe izdala saopštenje vezano za virtuelne valute. Takve virtuelne valute su na primer bitcoin, onecoin i druge, takozvane “kripto valute”.

Virtuelne valute su stvorene istovremeno sa svetskom finansijskom krizom iz 2008. godine u svrhu eliminisanja određenih rizika koji postoje u međunarodnim finansijskim sistemima.

Na osnovu iskustva iz prethodnih godina, virtuelne valute uključuju sledeće pretnje njihovim imaocima:

OTP banka, članica OTP Grupe, upozorava svoje klijente da virtuelne valute uključuju visok nivo rizika, njihovi izdavaoci ne podležu nadzoru centralnih banaka i ukoliko ne izvrše plaćanje, ne postoji niko ko može izvršiti nadoknadu klijentima.

Skrećemo pažnju našim klijentima na činjenicu da niti OTP banka, ni članice OTP Grupe ne kupuju, registruju ili prodaju virtuelne valute i prihvatuju naloge za prenos virtuelnih valuta. OTP banka, članica OTP Grupe, u skladu sa odredbama svojih opštih uslova, izvršava samo one transakcije koje su u skladu sa njenom poslovnom politikom i važećim zakonodavstvom, sa pravom da suspenduju ili odbiju izvršenje transakcije koje nisu u skladu sa bilo čime gorepomenutim u bilo kojoj etapi njihove obrade.

Istovremeno, OTP banka, članica OTP Grupe, priznaje i primenjuje – do moguće mere – sva nova tehnička rešenja koja su u interesu klijenata i Banke, koje čine da nalozi klijenata i njihovo izvršenje budu brži, nedvosmisleni i dokazivi i da doprinose digitalnim inovacijama u bankarskim rešenjima.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore