0800 23 23 22 Online banking

Tarife

Tarifa naknada

Tarifa naknada i troškova – Sektor poslova sa privredom NR_primena 01.07.2022
Tarifa naknada i troškova – Sektor poslova sa privredom_primena 01.05.2024

Pregled usluga i naknada

PUN – pravno lice i preduzetnik – rezident – RSD tekući račun
PUN – pravno lice i preduzetnik – rezident – EUR tekući račun
PUN – pravno lice – nerezident – RSD tekući račun

Terminski plan

Terminski plan – vreme prijema i izvršenja platnih naloga – PL i PR_primena 15.03.2022

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore