0800 23 23 22 Online banking

Pismo o namerama i avalirane menice

1. Pismo o namerama obavezujuće

Obavezujuće pismo je izjava banke koja po nalogu klijenta preuzima obavezu, ili iskazuje spremnost da korisniku izda odgovarajuće garancije u skladu sa uslovima tendera.

2. Pismo o namerama neobavezujuće

Otp banka Izdaje i neobavezujuća pisma o namerama, bez pravne obaveze banke.

3. Avalirane menice

Osigurajte ispunjenje obaveza placanja ka dobavljacima putem avalirane menice.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore