0800 23 23 22 Online banking

Otvaranje računa

Obezbedili smo da vaše transakcije dinarskog i deviznog poslovanja
budu sigurne, brže i povoljnije za vas i vaše poslovne partnere.

Transakcioni računi

Sa otvorenim računom u našoj banci, možete vršiti gotovinske uplate i isplate u ekspozituri, elektronski, papirno i karticama plaćati robu i usluge, overavati i naplaćivati ugovorna ovlašćenja, menice i druge instrumente obezbeđenja kao i vršiti druge poslove u okviru domaćeg i međunarodnog platnog prometa.

Preuzmite potrebnu dokumentaciju za otvaranje računa

Neophodna dokumentacija za otvaranje računa stranog pravnog lica
Neophodna dokumentacija za otvaranje računa stranog pravnog lica- ambasade
Neophodna dokumentacija za otvaranje dinarskog tekućeg računa
Neophodna dokumentacija za otvaranje dinarskog tekućeg računa – zdravstvo, obrazovanje, kultura
Neophodna dokumentacija za otvaranje dinarskog tekućeg računa – verske organizacije
Neophodna dokumentacija za otvaranje dinarskog tekućeg računa – stambene zajednice
Neophodna dokumentacija za otvaranje dinarskog tekućeg računa – sindikati i sindikalne organizacije
Neophodna dokumentacija za otvaranje dinarskog tekućeg računa – privredna društva
Neophodna dokumentacija za otvaranje dinarskog tekućeg računa – preduzetnici
Neophodna dokumentacija za otvaranje dinarskog tekućeg računa – političke organizacije i stranka
Neophodna dokumentacija za otvaranje dinarskog tekućeg računa – advokati i advokatske kancelarije
Neophodna dokumentacija za otvaranje deviznog depozitnog računa za pravna lica
Neophodna dokumentacija- fondovi, agencije u druga pravna lica osnovana zakonom ili drugim propisom

Naši iskusni bankari vam stoje na raspolaganju. Pronađimo zajedno najpovoljnije rešenje za vas.

Računi specijalne namene

Da bismo bili uz vas u svim vašim aktivnostima i situacijama, omogućili smo i račune posebne namene:

Escrow računi

Na vaš zahtev otvaramo račune sa posebnom namenom, koji se vezuju za pojedine konkretne poslove. Naša banka se u ovom slučaju pojavljuje kao agent koji ima kontrolu nad računom i vrši transakcije uz odobrenje svih strana uključenih u projekat. Isti račun gasimo kada se ispune sve obaveze iz ugovora.

Hartije od vrednosti

Ukoliko imate akcije ili državne obaveznice, ili želite da trgujete na berzi ili van berzanski, naša banka vam, kao član Centralnog registra, omogućava otvaranje novčanog namenskog računa za saldiranje trgovanja hartijama od vrednosti.

Računi osnivačkog uloga

Kao nerezident možete izvršiti uplate osnivačkih uloga na namenske račune otvorene kod banke u devizama, u efektivnom stranom novcu uz potvrdu nadležne carinarnice da je novac prijavljen prilikom unosa u zemlju ili u dinarima ukoliko su dinari kupljeni u inostranstvu.

Za ostale račune specijalne namene raspitajte se kod vašeg ličnog bankara ili vas čekamo u najbližoj ekspozituri.

Otvaranje računa

Obezbedili smo da vaše transakcije dinarskog i deviznog poslovanja
budu sigurne, brže i povoljnije za vas i vaše poslovne partnere.

Saznaj više

Popunite polja forme


  0/36


  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

  Saznaj više
  Vrati se gore