0800 23 23 22 Online banking

Trgovanje na tržištu kapitala

Potrebno vam privatno bankarstvo koje odgovara vašim potrebama? Svoj portfolio možete izgraditi na raznim klasama sredstava, na različitim tržištima.

Investicione usluge

Brokerske usluge

Naše brokere možete kontaktirati ukoliko ste zainteresovani za sledeće finansijske instrumente:

Investiciono savetovanje

Možemo vam pružiti investicione savete za trgovanje hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima na domaćem i inostranim tržištima. Usluge koje vam stoje na raspolaganju obuhvataju, između ostalog, analize i istraživanja tržišta koje pruža naš savetnik za investicije.

 

Kastodi usluge

Iskoristite pogodnosti koje vam pruža naše Kastodi odeljenje koristeći kompleksne kastodi usluge na domaćem i inostranom tržištu:

Kastodi usluge na lokalnom tržištu pružaju se neposredno, dok se usluge u inostranstvu pružaju preko globalnog kastodijana ili podkastodijana u skladu sa potpisanim ugovorima o kastodi uslugama.

Navedene usluge se naplaćuju u skladu sa odgovarajućom tarifom koja je dostupna u prostorijama ovih odeljenja, kao i na zvaničnom internet sajtu naše Banke.

Investicioni proizvodi & rešenja

Biramo najadekvatnije investiciono rešenja za vas. Investicioni proizvodi i rešenja na domaćem i inostranom tržištu.

Saznajte više

Dnevno bankarstvo

Odlična usluga za vaše svakodnevne finansijske aktivnosti. Izaberite rešenja koja vam najviše odgovaraju.

Saznajte više

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore