Potrošači od brendova očekuju novije tehnologije koje će im omogućiti da kupuju ili konzumiraju usluge u realtime-u

Author
Vuk Kosovac Član Izvršnog odbora zadužen za poslove sa stanovništvom i razvoj digitala, OTP banka Srbija

Direct PERSPECTIVE je istraživanje o poslovanju u postcovid periodu koji je organizovala Direct Media United Solutions sa partnerima. Sprovedeno je u periodu od maja do jula 2020. godine, a učestvovalo je 189 ispitanika iz 14 industrija, sa različitih nivoa rukovođenja. Takođe, pokrenut je i dijalog poslovne, tehnološke i startap zajednice sa ciljem razmene mišljenja o poslovanju u ovoj novoj normalnosti, a za Direct PERSPECTIVE svoj stav je izneo i naš Vuk Kosovac, član Izvršnog odbora banke:

DM: Kako će iz vaše perspektive izgledati poslovanje u postcovid periodu? Koji izazov percipirate kao najveći za vašu industriju?

VK: Iz dosadašnjeg iskustva smo naučili da je sve vrlo neizvesno i da predikcija u poslovanju za vreme postcovid perioda nema. Smatram da je ta neizvesnost najveći izazov, bar kada je posmatramo iz ugla bankarskog sektora. Banke funkcionišu po principu procene rizika, i kada je situacija izvesna poslovanje banaka je jednostavnije, što trenutno nije slučaj. Očigledno je da će u narednom periodu sve što podrazumeva ljudsko kretanje zavisiti od kretanja virusa, pa će verovatno i orjentacija na online i moblino bankarstvo biti sve veća, dok će odgovorno ponašanje i rad od kuće biti podrazumevani.

DM: U kojoj meri će životni stil i navike potrošača biti promenjeni?

VK: Primećujem kako pandemija sukcesivno menja razmišljanje, ponašanje i osećanja kupaca. Ako posmatramo na lokalnom nivou, dugoročne potrebe nastale pre COVID-19 (kupovina nekretnine, automobila, renoviranje) će se možda sprovoditi na uobičajen način sa promenama u realizaciji. Kratkoročne potrebe koje nastaju u ovim okolnostima, od početka su podložne novim navikama i potrebama za alternativom.

Nedavno sam pokušao da kupim bickil i u razgovoru sa trgovcima sam saznao da su sezonske zalihe u potpunosti rasprodate. Dakle, bicikle u Srbiji više ne voze samo Vojvođani, već i neki novi consumeri koji menjaju svoje navike i prevozno sredstvo.

DM: Šta će uticati na odluku potrošača da izabere određeni brend?

Čak 62% ispitanika jedne ankete veruje da će brendovi imati značajnu ulogu u rešavanju ove krize, dok sa druge strane njih 33% utiče na druge potrošače da prestanu da kupuju one brendove za koje smatraju da nisu odgovorno postupali tokom pandemije. Pretpostavlja se da će potrošači od brendova očekivati novije tehnologije koje će im omogućiti da kupuju ili konzumiraju usluge u realtime-u, tražiće više empatije, održivost, društveno odgovorno postupanje i kooperaciju sa lokalnim dobavljačima/proizvođačima.

Takođe, mislim da će im biti važno i to kako se brend snašao u celoj situaciji, i na koji način im je ostao relevantan.

Naravno, brendovi koji su digitalizovali svoje poslovanje će opstati ili ostati relevantan izbor. Na primer, banke koje imaju razvijene digitalne usluge i servise – kao što je naša online ekspozitura, pay by link usluga, bankomati za isplatu/upatu novca – uslužiće klijenate. Oni koji nemaju ove ili slične mogućnosti, klijenta ograničavaju na fizicku posetu. Ekspoziture jesu jedne od glavnih čuvara imidža, ali u ovim vremenima nisu prioritet.

DM: Šta će biti fokus CSR aktivnosti vaše kompanije?

VK: Mi smo banka koja je prepoznata kao pionir u inovacijama i digitalizaciji. To smo uspeli da prenesemo i na domaće preduzetništvo kroz projekat Generator koji još od 2017. godine organizujemo. Ovogodišnji, četvrti Generator Game Changer namenjen je upravo onima koji imaju novu ideju ili gotovo rešenje a žele da inoviraju, kako bi pomogli malim i srednjim biznisima da nastave dalje nakon posledica prouzrokovanih pandemijom.

DM: Koji od elemenata digitalne transformacije će biti ključan za vaše poslovanje na dalje?

VK: Pored kontinuiranog rada na digitalnoj transformaciji banke, važno nam je da naše klijente edukujemo i ohrabrimo da postanu digital korisnici – a činjenica da su naše digitalne usluge tokom vanrednog stanja koristili za 84% više nego ranije – je ohrabrujuća. Cilj nam je da osnažimo i preduzeća na tom istom putu, pa pored CSR imamo i biznis aktivnosti poput platforme za pružanje usluga e-commerce, koje podrazmevaju kreiranje online prodavnice, unapređenje već postojeće, omogućavanje online prodaje za one koji nemaju sajt.

Suština je upravo jačanje digitalnih kanala, na osnovu kojih će banka kao snažan igrač na tržištu moći da pomogne i biznisima i pojednicu da obezbede nove ideje, i dovoljno brz napredak i razvoj.

Tags:
    0 komentara
    Vuk Kosovac Član Izvršnog odbora zadužen za poslove sa stanovništvom i razvoj digitala, OTP banka Srbija

    Borac za digitalizaciju i redefinisanje tradicionalnog pristupa finansijskim uslugama. Na čelu je timova koji se bave inoviranjem i razvojem finansijskih proizvoda banke, segmentacijom klijenata, data miningom, advertajzingom i komunikacijama. Među mnogim inovacijama koje razvija u bankarstvu, vodio je uspostavljanje prve digitalne ekspoziture u Srbiji.

    Vrati se gore