0800 23 23 22 Online banking

Kredit za obrtna sredstva do 1.000.000 evra

OTP banka vam nudi dinarski kredit za obrtna sredstva na 6 i 12 meseci bez valutnog rizika sa 100% fiksnom dinarskom ratom. Planirajte aktivnosti u svom gazdinstvu uz unapred poznate fiksne troškove za ceo period otplate kredita u dinarima.

Uslovi kreditiranja

 • u dinarskoj protivvrednosti na dan podnošenja zahteva za kredit po srednjem kursu NBSa

Zatvori

Za registrovana poljoprivredna gazdinstva, u skladu sa Instrukcijom NBS o refinansiranju kredita kod druge banke:
Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno-bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

Naknada za odobravanje

Može se platiti iz sredstava odobrenog kredita u dinarima

  Zatvori

  Odobravanje

  Uz minimalnu proceduru i brz rok odobrenja, radovi mogu početi odmah!

  Reprezentativni primeri otplate kredita za obrtna sredstva sa jednokratnom naknadom za odobravanje sa rokom otplate na 6 i 12 meseci

  Reprezentativni primeri otplate kredita za obrtna sredstva sa jednokratnom naknadom za odobravanje sa rokom otplate na 6 meseci
  Period otplate 6 meseci
  Iznos kredita500. 000 RSD1.000. 000 RSD
  NKS na godišnjem nivou0%0%
  Šestomesečna rata500. 000 RSD1.000. 000 RSD
  Naknada na ime obrade kredita (%)4%4%
  Naknada na ime obrade kredita (Iznos )20. 000 RSD40. 000 RSD
  Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
  Menica dužnika100 RSD100 RSD
  Izveštaj Kreditnog biroa dužnika246 RSD246 RSD
  Taksa za poresko uverenje640 RSD640 RSD
  Mesečna naknada za vođenje računa200 RSD200 RSD
  EKS na godišnjem nivou 9.49% 8.96%
  Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)522.386 RSD1.042.386 RSD
  EKS obračunat na dan10.05.2021.10.05.2021.

  U obračunu EKS-a uključene su i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita (jednokratno od odobrenog kredita - za rok od 6 meseci,za rok od 12 meseci: naknada za izveštaj Kreditnog biroa i naknada za 2 menice , taksa za poresko uverenje i mesečna naknada za vođenje računa. Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

  Reprezentativni primeri otplate kredita za obrtna sredstva sa jednokratnom naknadom za odobravanje sa rokom otplate na 12 meseci
  Period otplate 12 meseci
  Iznos kredita500.000 RSD1.000.000 RSD
  NKS na godišnjem nivou0%0%
  Šestomesečna rata250.000 RSD500.000 RSD
  Naknada na ime obrade kredita (%)6.5%6.5%
  Naknada na ime obrade kredita (Iznos )32.500 RSD65.000 RSD
  Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
  Menica dužnika100 RSD100 RSD
  Izveštaj Kreditnog biroa dužnika246 RSD246 RSD
  Taksa za poresko uverenje640 RSD640 RSD
  Mesečna naknada za vođenje računa200 RSD200 RSD
  EKS na godišnjem nivou 10.47% 9.93%
  Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)522.386 RSD1.068.586RSD
  EKS obračunat na dan10.05.2021.10.05.2021.

  U obračunu EKS-a uključene su i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita (jednokratno od odobrenog kredita - za rok od 6 meseci,za rok od 12 meseci: naknada za izveštaj Kreditnog biroa i naknada za 2 menice , taksa za poresko uverenje i mesečna naknada za vođenje računa. Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

  Referentna kamatna stopa NBS

  Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou.

  Referentnim kamatnim stopama pristupite ovde

   

  Da li imate dodatnih pitanja?

  Odgovor možete očekivati radnim danima od 9 do 17 časova

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

  Saznaj više
  Vrati se gore