0800 23 23 22 Online banking

Investicioni kredit sa garancijom garancijskog fonda AP Vojvodine

Krediti za fizička lica - registrovana poljoprivredna gazdinstvima, sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine.

Namena kredita

  Zatvori

  Korisne informacije

  Iznos

  • Kupovina poljoprivrednog zemljišta – od 5.000 EUR do max. 200.000 EUR.
  • Nabavka nove poljoprivredne mehanizacije i opreme – od 3.000 EUR do max. 150.000 EUR, osim kupovine priplodnog stada do max. 50.000 EUR i podizanja višegodišnjih zasada voća i vinograda do max. 30.000 EUR.
  • Nabavka energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije – od 5.000 EUR do max. 250.000 EUR.
  • Kupovina objekata za obavljanje poljoprivredne delatnosti – od 10.000 EUR do max. 250.000 EUR.
  • Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i adaptacija objekata za obavljanje poljoprivredne delatnosti i nabavka pomoćne opreme – od 5.000 EUR do max. 350.000 EUR.

  Svi iznosi definisani u EUR, preračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS za EUR na dan prenosa sredstava.

   Zatvori

   Uslovi kreditiranja

   • Minimalno učešće 10% od vrednosti investicije
   • Rok otplate do 5 godina osim za kupovinu zemljišta gde je rok 10 godina
   • Grejs period do 1 godine
   • Otplate glavnice: mesečno, tromesečno ili šestomesečno
    1
   • Otplata kamate: mesečno, tromesečno ili šestomesečno
    2
   • Odobravanje kredita  u dinarima indeksiranim u evro.
    3
   • Otvoren račun u OTP banci

   • Kamata i glavnica imaju istu dinamiku otplate (jednaki mesečni, tromesečni ili šestomesečni anuiteti)
   • Kamata i glavnica imaju istu dinamiku otplate (jednaki mesečni, tromesečni ili šestomesečni anuiteti)
   • Svi iznosi definisani u EUR, preračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS za EUR na dan prenosa sredstava

   Zatvori

   Obezbeđenje kredita

   • 2 menice nosioca poljoprivrednog gazdinstva sa meničnim ovlašćenjima  
   • menica u slučaju da je član poljoprivrednog gazdinstva većinski vlasnik zemlje
   • Garancija Garancijskog Fonda

    Zatvori

    Postavi pitanje

    Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

    Mapa ekspozitura

    Pronađite ekspozituru

    Online ekspozitura

    Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

    Saznaj više
    Vrati se gore