0800 23 23 22 Online banking

Brzi kredit za obrtna sredstva

Uzmite Brzi kredit za obrtna sredstva OTP banke - uz minimalnu proceduru i brz rok odobravanja, radovi mogu da počnu što pre!

Povoljnosti Brzog kredita za obrtna sredstva!

  Zatvori

  Osnovne karakteristike

   Zatvori

   Reprezentativni primeri otplate Brzog kredita u dinarima sa periodom otplate na 18 meseci

   Iznos kredita500.000 RSD1.500.000 RSD
   Period korišćenja kredita18 meseci18 meseci
   NKS na godišnjem nivou3M BELIBOR + 6%3M BELIBOR + 6%
   Tromesečna rata88.583 RSD265.748 RSD
   Naknada na ime obrade kredita (%)1%1%
   Naknada na ime obrade kredita (Iznos )5.000 RSD15.000 RSD
   Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
   Menica dužnika100 RSD100 RSD
   Izveštaj Kreditnog biroa dužnika246 RSD246 RSD
   Taksa za poresko uverenje640 RSD640 RSD
   Mesečna naknada za vođenje računa200 RSD200 RSD
   EKS na godišnjem nivou 9.67% 8.90%
   Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)541.283 RSD1.614.276 RSD

   U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M BELIBOR-a na dan 11.05.2020. (1,07%). Kamata se usklađuje sa 3M BELIBOR-om na tromesečnom nivou. U obračunu EKS-a uključene su i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita jednokratno od odobrenog kredita , naknada za izveštaj Kreditnog biroa i naknada za 2 menice , taksa za poresko uverenje i mesečna naknada za vođenje računa. Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

   Troškovi koji padaju na teret korisnika Brzog kredita poznati u momentu oglašavanja i koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

   • Otvoren račun u OTP banci je uslov za dobijanje kredita. Za klijente koji su imali otvoren račun u OTP banci pre podnošenja zahteva za kredit, trošak vođenja računa/paketa računa neće biti uključen u

   Zatvori

   Referentna kamatna stopa NBS

   Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou.

   Referentnim kamatnim stopama pristupite ovde

    

   Da li imate dodatnih pitanja?

   Odgovor možete očekivati radnim danima od 9 do 17 časova

   Mapa ekspozitura

   Pronađite ekspozituru

   Online ekspozitura

   Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

   Saznaj više
   Vrati se gore