0800 23 23 22

Payment gateway za Presta shop

Jednostavna instalacija. Detaljna dokumentacija. Test kredencijali

Ukoliko imate parametre za pristup, možete se ulogovati klikom na Log in

OTP Developer's Corner

Istražite sve funkcionalnosti OTP e-commerce rešenja

Verzija plugina
1.0.0
Podržana PrestaShop verzija
2.0.x – 2.2.x
Downloade plugin-a

Instalacija

Postupak instalacije OTP dodatka:

Ukoliko je sve u redu modul će biti dodat u vaš sajt i moćićete da ga vidite u listi modula u kategoriji “Drugo”.


Po instalaciji plugina neophodno je izvršiti podešavanja. Na stranicu podešavanja ulazite klikom na opciju “Konfiguriši” sa slike.

Podešavanja

Do stranice sa podešavanjima OTP dodatka mozete doći na 2 načina, sledeći putanje:

Omogući – (Eng. Enabled)uključuje ili isključuje ovu metodu plaćanja
Naslov – (Eng. Title)Naslov koji kupci vide u listi raspoloživih metoda plaćanja
Opis – (Eng. Description)Opis koji kupci vide u listi raspoloživih metoda plaćanja
Konvertuj u valutu plaćanja – (Eng. Convert to payment currency)Ako na sajtu koristite valute koje iPay ne može prihvatiti, možete odabrati valutu za pretvaranje iznosa pre nego što napravite zahtev za plaćanje. Za dobijanje srednjeg kursa NBS se koristi: https://cdn.payments.holest.com/exchangerate.php?from=EUR&to=RSD
Povecaj kurs za % – (Eng. Increase conversion rate by %)Ako je ‘Pretvori u valutu plaćanja’ podešen da konvertuje ovde možete podesiti korekciju kursa u procentima.
Tip trgovca – (Eng. Merchant type)Izaberite da li je na Vašem nalogu omogućeno C-O-F plaćanje ili ne. C-O-F plaćanje omogućava naplatu bez interakcije kupca, ali ukoliko kupac prethodno pristane da sačuva podatke kartice na sigurnim serverima provajdera plaćanja.
Tip platne transakcije – (Eng. Payment transaction type)Izaberi tip transakcije. Naplata (“Sale”) znači da će sredstva sa kartice kupca biti odmah skinuta. Pre-autorizacija/Post-autorizacija (“Pre-Authorization/Capture”) – kupcu se u momentu plaćanja rezervišu sredstva na kartici ali se ne skidaju na vaš račun u tom momentu. Kada ste sigurni da možete kupcu isporučiti uslugu/robu potrebno je da uradite Post-autorizaciju (“Capture”) da bi prebacili novac na svoj račun. Ukoliko ne možete kupcu da isporučite robu/uslugu, onda možete uraditi VOID transakciju da bu kupcu odmah oslobodili rezervisan novac (ovo će svakako banka uraditi posle nekog perioda).
SID korisnika – (Eng. User SID)SID korisnika naloga prodavnice. Ovo dobijate kao podatak od iPay-a. NAPOMENA: Obično dobijate jedan SID koji je ujedno i SID korisnika i SID prodavnice (dva puta unosite isti parametar ako drugačije nije dostavljeno od iPay).
SID ove prodavnice se razlikuje od mog korisničkog SID-a – (Eng. Store SID different from user SID)postavite ovo na Da ukoliko Vam SID korisnika i SID prodavnice nisu isti.
SID prodavnice – (Eng. Store SID)SID prodavnice. Ovo dobijate kao podatak od iPay-a. NAPOMENA: Obično dobijate jedan SID koji je ujedno i SID korisnika i SID prodavnice (dva puta unosite isti parametar ako drugačije nije dostavljeno od iPay).
Deljena tajna – (Eng. Shared secret) Ovde je potrebno uneti ‘shared secret’ podatak koji dobijate od iPay-a putem SMS poruke. NAPOMENA:Proverite da li je ‘shared secret’ dobro unet i posebno obratite pažnju na specijalne karaktere u suprotnom ćete dobijati sledeću grešku

URL plaćanja – (Eng. Form submit URL)Link prihvatne forme plaćanja kod provajdera usluga plaćanja. Za prodavnicu u produkciji postavite link za produkciju umesto testnog. Najčešće su za test: https://test.ipg-online.com/connect/gateway/processing a za produkciju: https://www.ipg-online.com/connect/gateway/processing Ovi linkovi mogu varirati od navedenog, ali svakako ćete dobiti tačne linkove za vas od iPay-a.
URL COF API servisa – (Eng. COF service URL)Link servisa koji izvršava C-O-F transakcije bez interakcije korisnika preko HostedDataID-a.
COF servis korisničko ime – (Eng. COF account username)Kosiničko ime za pristup servisu koji izvršava C-O-F transakcije bez interakcije korisnika preko HostedDataID-a. Ovaj podatak ćete dobiti od iPay-a.
COF servis – lozinka – (Eng. COF account password)Lozinka (tajna) za izvršenje C-O-F transakcija (HostedDataID) preko servisa. Ovaj podatak ćete dobiti od iPay-a.
Zapamti podatke kartice na sigurnim serverima provajdera plaćanja – (Eng. Save Credit Card data on provider servers)(neophodno za C-O-F naplatu/required for COF operations) Možete da odaberete da se ovo čuva bez pitanja ili uz pristanak kupca. Takodje je moguće i potpuno isključiti ovu opciju. NAPOMENA: Ovo je neophodno uključiti za C-O-F transakcije. U C-O-F režimu služiće da sačuva broj i datum isteka kartice da kupac ne bi morao da unosi ponovo pri drugoj i svakoj narednoj kupovini od Vas. Ovi podaci se čuvaju kod PCI DSS compliant provajdera (FIRST DATA).
Poruka odricanja od odgovornosti – (Eng. Disclaimer message)Ovde možete navesti poruku odricanja od odgovornosti. Ovaj tekst, iako je parametar, provlači se kroz rutinu za prevod pa ga po potrebi možete lokalizovati.
Status narudzbine posle uspešne transakcije prodaje – (Eng. Order status for successful sale)Ovde možete izabrati status narudžbe posle uspešne prodaje.
Status narudzbine posle uspešne transakcije rezervacije – (Eng. Order status for successful pre-authorization)Ovde možete izabrati narudžbe ordera posle uspešne pre-autorizacije.
Status narudzbine posle uspešne transakcije poništenja VOID – (Eng. Order status for successful VOID transaction)Ovde možete izabrati status narudžbe posle uspešne VOID transakcije.
Status narudzbine posle neuspešne transakcije prodaje/rezervacije – (Eng. Order status for failed payment)Ovde možete izabrati status narudžbe posle neuspešnog plaćanja.
Omogući samo za klijente sa IP-jevima – (Eng. Allow only for IP’s)Ova opcija je samo za Administratore i koristi se za pilot testiranje kada je naplata karticama dostupna samo za određenu IP adresu npr. želite da testirate u produkciji i da se ova opcija naplate vidi samo za vaš računar pre nego što dozvolite svim Kupcima

Prevod

Prevod na Srpsku latinicu se dobija uz dodatak i nalazi se na putanji:

Ukoliko Vam prevod ne odgovara ili pak hocete da iskoristite prevod da bi lako ubacili neke sadržaje možete promeniti ovaj fajl.

Rad sa dodatkom

Ukoliko je sve podešeno pravilno na Vašem sajtu pojaviće se opcija plaćanja iPay metodom.
U administraciji u detaljima narudžbina pojaviće se nove opcije vezane za iPay sistem.

Trgovci bez opcije C-O-F plaćanja

Za narudžbine kod kojih je metoda plaćanja iPay ukoliko je tip platne transakcije Pre-Autorizacija/Post-Autorizacija u detaljima narudybine pojaviće se dugmad za izvršenje akcija Post-autorizacije i Poništenja (VOID) akcije.

Ako koristite tip transakcije “Prodaja” (Sale) pojaviće se opcija Poništenja (VOID). Ukoliko je potrebno da povratite novac preporučljivo je da to probate da izvedete VOID transakcijom pogotovu ako nije proslo puno vremena od prvobitne transakcije tipa “Prodaja” jer će u u tom slučaju sigurno biti prihvaćena.

Klikom na ove komande izvršavate odgovarujuće akcije. Po uspešnoj transakciji u logu transakcija biće dodata nova stavka sa logom transakcije u kome je istaknut rezultat transakcije. Ukoliko transakcije nije izvršena bićete obavešteni porukom geške.

Detalje odgovora svih transakcija, a vezano za porudžbinu, možete videti ispod ackcija u logu transakcija.


Povrat novca (“Refund”) se ne može izvršiti sa sajta. Morate to uraditi sa portala prodavca (test.ipg-online.com/vt/login/ ili u produkciji www.ipg-online.com/vt/login/), a posle ažurirati tu informaciju u detaljima porudžbine na vašem sajtu. Uvek prvo treba pokušati poništenje (VOID).

Trgovci sa opcijom C-O-F plaćanja

Da bi mogli da koristite C-O-F naplate za porudžbine Vašeg klijenta on mora prvi put upotrebiti standardnu POST formu za unos podataka kartice. Pri tome je neophodno da opcija za čuvanje podataka na serveru provajdera bude aktivna. Ukoliko to prvi put izvrši uspešno, vašem sajtu biće prosleđen specijani identifikator podataka korisnika preko koga se može izvršiti C-O-F naplata. Identifikator je vezan za email važeg korisnika u relaciji 1:1.

C-O-F transakcije ne mogu biti tipa “Pre-Autorizacija/Post-Autorizacija”. Uvek je tip “Naplata” (“Sale”). VOID opcija je moguća. Posle svake uspešne “Naplata” (“Sale”) transakcije pojaviće se VOID kao razpoloživa operacija za tu narudžbinu.

Kada vaš klijent jednom izvrši plaćanje preko standardne post forme i vaš sajt dobije informaciju o identifikatoru HostedDataID-ja kartice tog kijenta, možete vršiti C-O-F naplatu bez njegove interakcije.

Kada napravite novu narudžbinu i postoji zabeležena saglasnost za COF naplatu od strane kupca imaćete opciju da izvršite COF naplatu.

Povrat novca (“Refund”) se ne može izvršiti sa sajta. Morate to uraditi sa portala prodavca (test.ipg-online.com/vt/login/ ili u produkciji www.ipg-online.com/vt/login/), a posle ažurirati tu informaciju u detaljima porudžbine na vašem sajtu. Uvek treba prvo probati poništenje VOID.

Tehnički problemi

Problemi sa prevodom
Ukoliko koristite PrestaShop sistem za prevod modula da promenite neki tekst, pošto u nekim verzijama postoji problem sa prepoznavaljem fraza u modulu za prevod, može se desiti da izgubite prevode koji su bili već unešeni. Rešenje je da izvučete sr.php iz originalnog zip fajla modula i u njega ručno zamenite tekst koji ste želeli da zamenite i potom postavite taj sr.php u odgovarajući folder:

Pogrešno unet shared secret

Ukoliko vam se pojavi sledeća stranica nakon pokušaja plaćanja prvo proverite da li ste ispravno uneli Shared secret (posebno obratite pažnju na specijalne znake koji moraju da se unesu identično kako ste dobili u SMS poruci).

Error 413
Ukoliko vam se pojavi sledeća greška, obratite se administratoru sajta kako bi izvršio adekvatna podešavanja na serveru.

Proveriti pre instalacije

Da bi plugin mogao da funkcioniše neophodno je da Vaš web-server zadovoljava sledeće uslove:

Opis funkcionalnosti

Plaćanje platnom karticom        IPS-QR        Card on file        Recurring payment        PayByLink    Direct payment    3d secure

Intergracija Ecommerca-a

WordPress     Woocommerce    Magento    Joomla     Presta     Custom code    API    iPay    PIM

Registracija

Login

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore