Odgovornim poslovanjem, osnažujemo realnu ekonomiju u zelenoj tranziciji

Author
Predrag Mihajlovic Predsednik Izvršnog odbora, OTP banka Srbija

Kad se osvrnemo na prethodnu godinu verujem da smo svi saglasni da je bila vrlo izazovna za sve aktere privrede i ekonomije u Srbiji i u celom svetu. Suočili smo se sa energetskom krizom, izazvanu ratom u Ukrajini, što je uz pandemijsku krizu višestruko uticalo na poslovno okruženje. Uprkos tome, u OTP banci smo uspeli da ostvarimo rekordne poslovne rezultate, što je međunarodna stručna javnost i potvrdila Euromoney i The Banker nagradama za najbolju banku u Srbiji. Izuzetno sam ponosan kad kažem da je 2022. najuspešnija godina u istoriji poslovanja OTP grupe u Srbiji. To ujedno podrazumeva i odgovoran odnos prema prirodnim resursima i okruženju, jer održivo bankarstvo počiva na premisi da društveni i ekološki ciljevi moraju biti uključeni u kreiranje svih finansijskih politika i proizvoda.

ESG principi imaju direktan uticaj na sve aspekte poslovanja finansijskih institucija. Banke svojim primerom imaju priliku ne samo da finansiraju zelene projekte, već i da osnaže realnu ekonomiju u zelenoj tranziciji. Očekuje se da će posvećenost ESG principima povećati i zadovoljstvo zaposlenih i lojalnost brendu, jer opredeljenje ka održivom bankarstvu uliva dodatno poverenje klijentima i opštoj javnosti. Upravo iz tog razloga, a u skladu sa Zelenim planom Evropske unije, OTP Grupa je definisala stubove ESG strategije sa ciljem da postane regionalni lider u zelenom finansiranju i izgradnji održive budućnosti. Mi u OTP banci Srbija smo u junu 2022. godine usvojili ESG Strategiju održivog poslovanja čiju smo primenu započeli i time se obavezali na ispunjenje zadatih ciljeva. Dodatno, pronalazimo inovativne načine u cilju ostvarenja energetske efikasnosti, te na krovu svoje centralne zgrade imamo solarnu elektranu tako da proizvedena električna energija ide direktno u sistem snabdevanja EPS-a, a imamo i zaključen ugovor o potpunom snabdevanju električnom energijom iz obnovljivih izvora (100% ZelEPS).

Na polju društveno odgovornog poslovanja smo ostvarili odlične rezultate i zasluženo dobili brojna priznanja što potvrđuje da su naše aktivnosti i napori da doprinesemo održivoj budućnosti i boljem i humanijem društvu prepoznati kao primeri dobre prakse. Aktivnosti OTP banke direktno doprinose ostvarenju čak devet UN Ciljeva održivog razvoja. Posebno bih izdvojio Generator Zero konkurs za inovativna rešenja u cilju smanjenja karbonskog otiska, koji najbolje oslikava stratešku opredeljenost banke ka održivom poslovanju i inovativnom razmišljanju u smeru razvoja zelene ekonomije. Time je opravdano tokom sedam godina postao jedan od najvažnijih projekata OTP banke, jer doprinosi razvoju inovativne kulture i većoj održivosti u poslovanju, pokreće nas da budemo agilni, proaktivni i da idemo u korak sa izazovima. Prepoznajemo gde je neophodna naša uključenost i momentalno delovanje, a to su klimatske promene, zaštita životne sredine i razvoj cirkularne ekonomije. Zbog toga, naš protekli i ovogodišnji Generator ZERO posvetili smo istoj temi, sa željom da u zemlji inovatora omogućimo platformu za predstavljanje rešenja onima koji sa nama žele da koračaju ka zelenoj budućnosti. Koliko god bilo teško prognozirati šta nas očekuje u godinama koje su pred nama, jedno je sigurno: svaki doprinos je bitan. Drugim rečima, svako od nas treba da preuzme odgovornost i učini sve što može u borbi za održivu budućnost.

S tim u vezi, možemo reći da održivom načinu poslovanja banaka značajno doprinosi i digitalna transformacija koja značajno karakteriše bankarski sektor poslednjih par godina, a posebno od početka pandemije. Prateći globalne trendove, posvećujemo izuzetnu pažnju razvoju digitalne kulture, sa ciljem unapređenja pristupačnosti usluga i finansijske inkluzije, koja za nas predstavlja važnu poslovnu, ali i širu društvenu temu. Vodeći se time, primenjujemo agilan način rada u okviru tima koji smo nazvali Digitalna fabrika, a čiji je primarni zadatak da osluškuje potrebe naših klijenata, kao i da unapređuje aplikacije i procese koji će im omogućiti da jednostavnije, brže i na intuitivan način dobiju rešenje koje očekuju od svoje banke. Mi govorimo običnim, digitalnim jezikom jer smatramo da digitalno treba da znači da se stvari završavaju na jednostavniji i brži način.

Ovo je naročito važno imajući u vidu da naša Digitalna fabrika proizvodi brojna unapređenja na mesečnom nivou, pa je pri tome značaj komunikacije još veći. Naš cilj je da budemo prepoznati kao vodeća digitalna banka na tržištu Srbije i svi naši napori su upravo usmereni u tom pravcu. Klijenti od nas očekuju da im omogućimo uspostavljanje poslovnog odnosa sa bankom bez dolaska u ekspozituru, što podrazumeva otvaranje računa, apliciranje za gotovinski kredit, otvaranje štednog računa, kao i kupovinu polise osiguranja. Naš razvojni prioritet je usmerenost na hiper-personalizaciju usluge, što pozitivno utiče na lojalnost klijenta, time što prepoznaje prethodne servise ili transakcije koje je klijent ostvario sa bankom, te ima mogućnost da predvidi njihove buduće potrebe. Rad na iskustvu naših korisnika je jedan od ključnih aspekata naših aktivnosti i ulažemo značajne resurse kako bismo prepoznali njihove potrebe, nivo njihovog zadovoljstva uslugama i proizvodima, ali i šta je to što može da se poboljša u interakcijama sa našom bankom. Sa ponosom ističemo da je OTP banka prva koja je osmislila sistem za kontinuirano praćenje zadovoljstva svojih korisnika te da smo u toku 2022. godine dobili povratne informacije od oko 100.000 klijenata. Upravo na osnovu ovih komenara uveli smo brojna unapređenja u aplikacijama digitalnog bankarstva sa ciljem da im omogućimo jednostavnije upravljanje svojim finansijama. Posebno bih istakao ciljanu štednju, čija je namena da pomogne korisnicima da, kroz redovno izdvajanje možda manjih sredstava, postave sebi cilj štednje i vremenom ga ostvare.

Međutim, mi tu ne stajemo i tokom ove godine obradovaćemo naše klijente sa nizom novih unapređenja i proizvoda. Vodeći se time, definisali smo inovacionu strategiju sa četiri pravca razvoja i na tom putu realizovali brojne događaje na kojima je aktivno učestvovalo 1,180 kolega. Posebno bih istakao format izazova, kroz koji kolege imaju priliku da uče kako da razvijaju ideje koristeći različite metodologije, kao i da time generišu nove ideje. Do sada smo imali 106 ideja tokom dva izazova u kojima je 300 kolega aktivno učestvovalo. To nam govori da postoji otvorena komunikacija među timovima, uz agilni princip rada i želju ka kreativnom razmišljanju. Drago mi je da su to prepoznali i HR profesionalci i dodelili OTP banci “Employer Partner” sertifikat, prestižno HR priznanje konsultantske kuće ,,Selectio”, kao i „Human Driven Reshape“  nagradu za najbolju HR praksu 2022. godine, za program BFF (back/front force) koju nam je dodelila kompanija ManpowerGroup.

Na samom kraju, umesto zaključka, citiram Stiva Džobsa koji je rekao da je inoviranje sposobnost da promenu vidimo kao priliku, ne kao pretnju, a na tom putu u OTP banci ključnu ulogu imaju ljudi kao generatori promena.

Tags:
    0 komentara
    Predrag Mihajlovic Predsednik Izvršnog odbora, OTP banka Srbija

    Predsednik Izvršnog odbora OTP banke Srbija, rukovodilac procesa integracije OTP banke i Vojvođanske banke, i predsednik Udruženja banaka Srbije. Prethodno je od 2017. do 2019. godine bio na poziciji Predsednika Izvršnog odobora Vojvođanske banke. Tada je istovremeno rukovodio i projektom integracije Vojvođanske banke i tadašnje OTP banke Srbija. Svoju bankarsku karijeru započeo je u AY Bank Ltd. London, kao diler na deviznom tržištu. Obavljao je funkciju specijalnog savetnika, a potom i zamenika predsednika Izvršnog odbora u Komercijalnoj banci od 2004. do 2008. godine, bio je direktor Sektora za poslove sa privredom u VTB banci, dok je u Credy banci (KBM banci) od 2010. do 2013. godine obavljao funkciju predsednika Izvršnog odbora. Takođe je i potpredsednik Foruma za odgovorno poslovanje i član Predsedništva Saveza ekonomista Srbije.

    Vrati se gore