0800 23 23 22

Rukovodstvo

Rukovodstvo - Upoznajte se sa rukovodećim timom OTP banke, timom koji svojim iskustvom i ekspertizom, nastoji da vam obezbedi sigurnu finansijsku budućnost i olakšano poslovanje.

Izvršni odbor

Predrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora i CEO OTP banka Srbija

Predrag Mihajlovic

Predrag Mihajlović je predsednik Izvršnog odbora i CEO OTP banke Srbija.

U toku uzastopne četiri godine upravljao je sa dva najkompleksnija projekta integracije banaka na ovim prostorima, koji su rezultirali maja 2021. godine stvaranjem nove OTP banke, OTP lizinga i OTP Osiguranja. Od kada je 2017. došao na čelo banke u okviru OTP Grupe, beleži se kontinuirani rast poslovanja i tržišnog učešća u Srbiji, kao rezultat uspešnih integracija bivše OTP banke, bivše Vojvođanske banke i bivše Societe Generale banke, ali i organskog kontinuiranog rasta svake pojedinačne banke koju je vodio tokom integracija, što je jedinstven slučaj u regionu.

Danas je OTP banka najveći kreditor privrede i stanovništva i tržišni lider u uslugama faktoringa, lizinga i e-commerce u Srbiji. U najuspešnijoj godini u istoriji poslovanja OTP Grupe u Srbiji, prestižni svetski časopisi Euromoney i The Banker dodelili su OTP banci nagradu za najbolju banku u Srbiji u 2022. godini. U okviru OTP Grupe u Srbiji posluju i OTP Leasing Srbija i OTP Osiguranje.

Predrag Mihajlović je u prethodnom periodu osvojio nagradu Menadžer godine za 2021. koju dodeljuje Srpska asocijacija menadžera, kao i priznanje „András Fáy“ koje mu je dodelila OTP Grupa za izuzetne poslovne rezultate i zastupanje interesa OTP Grupe u Srbiji. Svoje profesionalne veštine i dodatna znanja usavršavio je u renomiranim finansijskim institucijama kao što su Citibank, JP Morgan, Deutsche Bank i McKinsey.

Predrag je nedavno reizabran za predsednika Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije, kao i za potpredsednika Foruma za odgovorno poslovanje, a član je i predsedništva Udruženja ekonomista Srbije.

Oženjen je i ima dvoje dece.

 

Marija Popović, članica Izvršnog odbora zadužena za poslove sa privredom

Marija Popovic

Marija Popović  je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer bankarstvo. Profesionalnu karijeru  započela je u Societe Generale banci 2001. godine kao saradnik u Odeljenju deviznog režima. Iskustvo stiče u Sektoru za rad sa privredom, na početku kao saradnik za rad sa korporativnim klijentima, a potom kao asistent menadžera, koordinator mreže filijala za rad sa privredom, direktor za poslove sa malim i srednjim preduzećima, direktor za rad sa privredom, a u februaru 2016. postaje direktor odeljenja za segment poslovanja sa srednjim privrednim  subjektima. U septembru 2016. Marija Popović postaje izvršni direktor Sektora za poslove sa privredom, a u decembru 2017. član Izvršnog odbora za isti sektor pod čijim je vođstvom uvećan tržišni udeo i dodatno razvijeno poslovanje sa privredom, uključujući GTB i komercijalni faktoring. U procesu preuzimanja od strane OTP grupe, vršila je funkciju predsednika Izvršnog odbora/CEO Societe Generale banke. Danas je i predsednica Upravnog odbora OTP Leasing Srbija kao i članica Upravnog odbora Američke privredne komore u Srbiji.

Vuk Kosovac, član Izvršnog odbora zadužen za poslove sa stanovništvom

Vuk Kosovac

Vuk Kosovac je diplomirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na smeru informacionih sistema. Svoju karijeru je započeo u Societe Generale banci 2004. godine kao saradnik u Odeljenju za projekte i  organizaciju. Tokom perioda koji je usledio postao je menadžer ovog odeljenja i na toj poziciji ostao do 2008. godine. Internacionalno iskustvo stiče od 2008. do 2011. godine tokom rada u centrali Societe Generale banke u Parizu na poziciji starijeg konsultanta, gde je imao važnu ulogu u različitim projektima razvoja i unapređenja poslovanja SG entiteta kroz uvođenje novih IT alata, učestvovanje u due diligence procesima, kao i integraciji Rosbank-e. Povratkom u Srbiju, preuzima poziciju direktora strategije i marketinga, a 2012. postaje izvršni direktor Direkcije marketinga. U maju 2018. godine je unapređen u člana Izvršnog odbora za Sektor za rad sa stanovništvom. Pod vođstvom Vuka Kosovca u Societe Generale banku su uvedene brojne inovacije u smeru modernizacije poslovanja i digitalne transformacije. Od 2019. godine Vuk predstavlja OTP banku kao član Skupštine Inicijative „Digitalna Srbija“, dok je u junu 2021. godine izabran za člana Upravnog odbora Francuske privredne komore u Srbiji (Chambre de Commerce et d’Industrie France Serbie).

Balazs Balogh, član Izvršnog odbora zadužen za upravljanje rizicima

Balazs Balogh

Balazs Balogh je diplomirao na Univerzitetu ekonomskih nauka u Budimpešti gde stiče zvanje magistra prirodnih nauka. Deo studija završio je u Holandiji na Mastriht Univerzitetu. Karijeru je započeo kao menadžer za odnose sa korporativnim klijentima Mađarske razvojne banke. Potom 2004. postaje viši menadžer projekta u OTP banci u Budimpešti u okviru Direkcije za projektno finansiranje i akvizicije gde dalje napreduje i postaje šef odeljenja u okviru iste direkcije. Ubrzo je imenovan za poziciju direktora direkcije Projektno finansiranje sa odgovornošću za vođenje Sektora za energetsko finansiranje Mađarske. Internacionalnu karijeru otpočinje 2013. godine na radnom mestu direktor za upravljanje rizicima i član Upravnog odbora Banke u Crnogorskoj Komercijalnoj banci, a 2017. godine pa sve do prelaska u Vojvođansku banku obavljao je poslove direktora za upravljanje rizicima i člana Upravnog odbora u Splitskoj banci. Balazs Balogh je tokom jula 2018. godine imenovan za člana Izvršnog odbora Vojvođanske banke zaduženog za upravljanje rizicima i sa te pozicije upravljao procesom integracije dve banke sa aspekta rizika. Od pravnog spajanja OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad je član Izvršnog odbora zadužen za upravljanje rizicima. Od sredine 2020. godine je član Izvršnog odbora OTP banke Srbija a.d. Novi Sad zadužen za upravljanje rizicima.

Branimir Spasić, član Izvršnog odbora zadužen za finansije

Branimir Spasić

Branimir Spasić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru računovodstvo, finansije i interna revizija. Bankarsku karijeru započinje u Alpha banci, gde je radio na poziciji menadžera Sektora za izveštavanje. Priključio se Societe Generale banci 2010. godine kao stariji specijalista za finansijsku kontrolu. Od 2012. do 2014. radio je kao šef finansijskog izveštavanja, a nakon toga kao menadžer Odeljenja za kvalitet podataka i finansijske projekte. Od 2015. stupa na poziciju menadžera Odeljenja finansijske kontrole. U decembru 2017. Branimir Spasić je unapređen u izvršnog direktora Sektora finansija. Tokom karijere, predvodio je brojne projekte: dizajnirao je FTP alat, učestvovao u pripremama za BI, povećao transparentnost finansijskih procesa i doprineo boljem poznavanju finansija kolega u svim delovima banke. Branimir Spasić je bio jedan od ključnih nosilaca due diligence procesa i akvizicija KBC i Alpha banke, kao i projekata analize tržišta, a posebno važnu ulogu je imao u procesu OTP akvizicije.

Marko Rakić, član Izvršnog odbora zadužen za bezbednost i operacije

Marko Rakić

Marko Rakić je završio osnovne studije iz Poslovne administracije na Internacionalnom univerzitetu u Monaku, dok je finansije diplomirao na Florida Atlanitic University u Sjedinjenim Američkim Državama. Uspešno je položio sertifikate Finansijske analize (CFA) nivo I i II. Zaposlenju u bankarskom sektoru prethodilo je višegodišnje iskustvo koje ima u privatnom sektoru, kao i prodaji stambenih kredita u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je svoju profesionalnu karijeru započeo na poslovima Finansijske analize u kompaniji Glenford Research.

Pre nego što se pridružio timu Vojvođanske banke, svoje prethodno bankarsko iskustvo u Sektoru Velikih korporativnih klijenata sticao je u Eurobanci u periodu od 2007 – 2009. godine, kao i u Alpha banci od 2006 – 2007. godine. Karijeru u Vojvođanskoj banci započeo je 2009. godine na poziciji Senior Relationship Managera u direkciji Veliki korporativni klijenti i državne finansije, a 2012. godine unapređen je u direktora istoimene direkcije. 2019. godine postaje član Izvršnog odbora banke i direktor Sektora za poslovanje sa privredom i sa te pozicije je upravljao procesom integracije nekadašnjih Vojvođanske banke i OTP banke sa aspekta poslovanja sa privredom. Nakon naredne integracije koja je usledila između nekadašnjih Societe Generale Srbija i Vojvođanske banke ostaje na poziciji direktora Direkcije za prodaju klijentima privrede sve do jula 2023. godine kada je imenovan za člana Izvršnog odbora i direktora Sektora za upravljanje pravnim i procesima bezbednosti banke.

Oženjen je i otac je jednog deteta.

Upravni odbor

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore