0800 23 23 22

Osnovni podaci

Osnovni podaci

Poslovno ime: OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
Sedište: Novi Sad, Trg slobode 5
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100584604
Matični broj (MB): 08603537
Broj računa kod Narodne banke Srbije: 908-32501-57
Internet prezentacija Banke: www.otpbanka.rs
SWIFT: OTPVRS22
Adresa elektronske pošte: info@otpbanka.rs
Adresa za prijem pošte: Novi Sad, Trg slobode 7
Info telefon: +381 (0) 21 421 077 i 011 30 11 555

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore