0800 23 23 22

Opšti uslovi poslovanja

Pozivamo vas da se upoznate sa opštim uslovima poslovanja OTP banke koji se primenjuju na odnose između vas kao korisnika finansijskih, platnih i ostalih usluga i Banke, bilo da ste preduzetnik, fizičko ili pravno lice.

Pogledajte opšte uslove poslovanja OTP banke

Opšti uslovi poslovanja

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA_u primeni od 15.07.2023

Platne usluge

Opšti uslovi poslovanja za platne usluge za pravna lica i preduzetnike_primena 30.10.2021.
Opšti uslovi poslovanja za platne usluge za fizička lica_u primeni od 15.07.2023

Promena platnog računa

Informacija o usluzi promene platnog računa

Direktni kanali

Posebni uslovi korišćenja direktnih kanala za pravna lica i preduzetnike_primena 05.08.2021
Posebni uslovi korišćenja direktnih kanala za fizička lica_primena  15.07.2023.
Posebni uslovi korišćenja direktnih kanala za fizička lica_primena  15.07.2024.

Kreditne kartice

Opšti uslovi poslovanja za izdavanje i korišćenje kreditnih kartica za pravna lica i preduzetnike_primena 05.08.2021
Opšti uslovi poslovanja za izdavanje i korišćenje kreditnih kartica_u primeni od 15.07.2023

Jednokratna platna transakcija

Opšti uslovi poslovanja za jednokratne platne transakcije_primena 30.04.2021.  

Trgovci – prihvatanje platnih instrumenata

Opšti uslovi poslovanja za prihvatanje platnih instrumenata na prodajnim mestima trgovaca_primena 30.04.2021

Liste reprezentativnih usluga povezanih sa platnim računom

Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za potrošače
Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za preduzetnike i pravna lica

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore