0800 23 23 22

Nove OTP biznis m-bank funkcionalnosti

Saznaj koje su nove opcije koje donosi biznis m-bank aplikacija:

1. Devizni priliv

Odabirom opcije „Ostalo/Devizni prilivi“ korisniku je na raspolaganju pregled i raspored svih deviznih priliva.

 

2. Prikaz računa i kartica

Odabirom opcije „Kartice“ na raspolaganju vam je pregled platnih kartica i njihovih detalja, kao i pregled transakcija i prikaz rezervacije sredstava po računu i platnim karticama.

 

3. Plaćanja

Odabirom opcije „Plaćanja“ imate mogućnost iniciranja kako dinarskih, tako i deviznih naloga.

 

4. Preuzimanje Izvoda i pregled prometa po računu i kartici

Korisnik ima mogućnost da preko biznis m-bank aplikacije u svakom trenutku preuzme dinarski i devizni Izvod, kao i pregled prometa po kartici i dinarskom ili deviznom računu za određeni period.

5. Preuzimanje potvrda i SWIFT potvrda

Korisnik ima mogućnost da preuzme potvrdu za izvršeni dinarski nalog i SWIFT potvrdu za izvršeni devizni nalog u svakom trenutku.

 

6. Storno dinarskog naloga

Odabirom opcije „Storniraj nalog“ imate mogućnost da izvršite storno naloga koji je u obradi.

7. Kursna lista

Korisnik u m-bank aplikaciji ima uvid u Kursnu listu koja je informativnog karaktera, a na kojoj su prikazane kursne liste za izabrani datum i opseg. Pored prikaza kursne liste Korsinik ima mogućnost korišćenja kalkulatora.

 

 

Česta pitanja možete pogledati ovde.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore