0800 23 23 22 Online banking

Tarife

Tarifa naknada

Tarifa naknada i troškova – Sektor za poslove sa stanovništvom, Direkcija za mali biznis_primena 01.05.2024

Pregled kamatnih stopa

Pregled kamatnih stopa – depoziti – SB_primena od 24.02.2023
Tarifa kamatnih stopa i naknada za klijente malog biznisa u primeni od 13.09.2023

Terminski plan

Terminski plan – vreme prijema i izvršenja platnih naloga – PL i PR_primena 15.03.2022

Pregled usluga i naknada

PUN – pravno lice i preduzetnik –  Biznis Praktik
PUN – pravno lice i preduzetnik –  Biznis Prestiž
PUN – pravno lice i preduzetnik –  EUR tekući račun
PUN – pravno lice i preduzetnik –  RSD tekući račun
PUN – preduzetnik –  Sinhro

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore