0800 23 23 22 Online banking

Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Kredit za obrtna sredstva odobrava se brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Uštedite vreme i usmerite pažnju na bitne aspekte svog poslovanja.

Karakteristike kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Iskoristite kredit za finansiranje obrtnih sredstava i održavanje likvidnosti za finansiranje tekućih potreba, refinansirajte kredit koji imate u drugoj banci ili izvršite plaćanja ka inostranstvu.

Valute u kojima se kredit odobrava su EUR (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj), RSD i u deviznom znaku ukoliko se plaćanje vrši prema inostranstvu.

Za preduzetnike, u skladu sa Instrukcijom NBS o refinansiranju kredita kod druge banke:
Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno-bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

  Zatvori

   0/8


   0/36


   0/36


   Vidi pravila

   Reprezentativni primeri

   Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u dinarima
   Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u dinarima
   Iznos kredita1.000.000 RSD
   Rok otplate24 meseca
   NKS na godišnjem nivou11%
   Mesečna rata46.616,32 RSD
   Naknada na ime obrade kredita (1%)*10.000 RSD
   Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
   Menica dužnika350 RSD
   Menica vlasnika100 RSD
   Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
   Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
   Taksa za poresko uverenje640 RSD
   Mesečni trošak vođenja tekućeg računa**595 RSD
   EKS na godišnjem nivou 14,36 %
   Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)1.145.007,64 RSD
   EKS obračunat na dan21.04.2023.

   *Na ukupno odobreni iznos kredita **Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit

   Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa varijabilnom kamatom u dinarima
   Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa varijabilnom kamatom u dinarima
   Iznos kredita1.000.000 RSD
   Rok otplate24 meseca
   NKS na godišnjem nivou*4 % + tromesečni BELIBOR
   Mesečna rata45.963,24 RSD
   Naknada na ime obrade kredita (1%)**10.000 RSD
   Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
   Menica dužnika350 RSD
   Menica vlasnika100 RSD
   Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
   Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
   Taksa za poresko uverenje640 RSD
   Mesečni trošak vođenja tekućeg računa***595 RSD
   EKS na godišnjem nivou12,78 %
   Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)1.129.333,62 RSD
   EKS obračunat na dan21.04.2023.

   * Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – tromesečnog BELIBORA, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M BELIBOR-a na dan 21.04.2023 (5,59% godišnje). Kamata se usklađuje sa 3M BELIBOR-om na tromesečnom nivou. **Na ukupno odobreni iznos kredita ***Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit

   Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u evrima
   Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u evrima
   Iznos kredita10.000 EUR
   Rok otplate24 meseca
   NKS na godišnjem nivou9 %
   Mesečna rata456,92 EUR
   Naknada na ime obrade kredita (1%)*100 EUR
   Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
   Menica dužnika350 RSD
   Menica vlasnika100 RSD
   Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
   Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
   Taksa za poresko uverenje640 RSD
   Mesečni trošak vođenja tekućeg računa** 595 RSD
   EKS na godišnjem nivou 11,88%
   Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)11.204,15 EUR
   EKS obračunat na dan21.04.2023.

   *Na ukupno odobreni iznos kredita **Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit

   Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa varijabilnom kamatom u evrima
   Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa varijabilnom kamatom u evrima
   Iznos kredita10.000 EUR
   Rok otplate24 meseca
   NKS na godišnjem nivou*6 % + tromesečni EURIBOR
   Mesečna rata457,86 EUR
   Naknada na ime obrade kredita (1%)100 EUR
   Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
   Menica dužnika350 RSD
   Menica vlasnika100 RSD
   Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
   Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
   Taksa za poresko uverenje640 RSD
   Mesečni trošak vođenja tekućeg računa**595 RSD
   EKS na godišnjem nivou12,11 %
   Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)11.226,78 EUR
   EKS obračunat na dan21.04.2023.

   *Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – tromesečnog EURIBORA, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M EURIBOR-a na dan 21.04.2023 (3,205% godišnje). Kamata se usklađuje sa 3M EURIBOR-om na tromesečnom nivou. **Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit

   Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene kursa

   Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

   Najčešća pitanja

   Želim da apliciram za dozvoljeni minus u vašoj banci. Koje uslove treba da ispuni moja firma?

   Dozvoljena pozajmica po tekućem računu vam  omogućava pristup novčanim sredstvima kojima možete pokriti svakodnevne potrebe svog poslovanja, u bilo kom trenutku. Dozvoljeni minus se odobrava na 12 meseci i minimalan iznos za finansiranje je 1.000 eur, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati ličnog bankara.

   Želim da proširim svoje poslovanje i da kupim novi poslovni prostor. Da li banka u ponudi ima investicione kredite i koliko traje proces odobrenja?

   Investicioni kredit je namenjen ulaganjima u dugoročne planove poput finansiranja osnovnih sredstava. U ponudi imamo investicione kredite za nabavku opreme, kupovinu motornog vozila ili poslovnog prostora, za renoviranje poslovnog prostora i refinansiranje kredita iz druge banke.

   U poslovanju su mi često potrebne garancije za dobro izvršenje posla. Da li vaša banka može da mi izda ovaj tip garancije?

   OTP banka izdaje garancije kao instrumente obezbeđenja. Na poziv korisnika garancije banka preuzima obavezu da izvrši plaćanja do iznosa naznačenog na garanciji, a u slučaju ne izvršenja plaćanja ili ne izvršenja ugovornih obaveza od strane nalogodavca po garanciji.

   Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

   Instant finansijska podrška i lako dostupna sredstva. Preporučuje se za održavanje tekuće likvidnosti.

   Saznaj više

   Biznis e-bank

   Uz biznis e-bank olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za isplate zarada zaposlenima.

   Saznaj više

   Popunite polja forme


    0/36


    0/36


    Vidi pravila

    Hvala što ste poslali upit naša
    sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

    Mapa ekspozitura

    Pronađite ekspozituru

    Online ekspozitura

    Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

    Saznaj više
    Vrati se gore