0800 23 23 22 Online banking

Knjigovodstvene agencije

Posebna ponuda u okviru našeg segmenta za Mali biznis posvećena je saradnji sa knjigovodstvenim agencijama.

Kada znaš da računaš na nas

Sa željom da ostvarimo partnersku saradnju sa knjigovodstvenim agencijama, kreirali smo posebnu ponudu za vas ali i vaše klijente sa kojima sarađujete.

Saznajte koje su to prednosti i posebne pogodnosti koje vašu agenciju očekuju ukoliko se odlučite za saradnju sa našom bankom.

  0/8


  0/36


  0/36


  Vidi pravila

  Ponuda za dnevno bankarstvo

  Prateći potrebe vašeg biznisa, kreirali smo dva biznis paketa koji će vam pružiti ono što vam je potrebno za svakodnevno poslovanje

  Za lakše poslovanje i pronalaženje najboljeg rešenja za vaše preduzeće na raspolaganju vam je vaš lični bankar. On vam uvek može pružiti sve informacije o dnevnom bankarstvu i finansijsku podršku za razvoj vašeg biznisa.

  • Detaljnije informacije o svim paketima pogledajte na stranici Paketi računa.

  Zatvori

  Ponuda za investiranje

  Za korisnike paketa Praktik i Prestiž pripremili smo ponudu koja se ne zaobilazi. [1]
  Kreirali smo poseban paket proizvoda pod izuzetno povoljnim uslovima prilagođen preduzećima koja posluju u oblasti pravnih, finansijskih i drugih profesionalnih usluga.

  Specijalna paket ponuda obuhvata

  • Investicioni kredit naše banke za kupovinu poslovnog prostora, adaptaciju postojećeg prostora i proširenje kapaciteta, nabavku opreme, kao i za slične dugoročne projekte.
  • Dozvoljeni minus po tekućem računu 

  [1] Ponuda se odnosi samo za preduzeća sa godišnjim prihodom iznad 20 miliona dinara.

  Dodatne informacije o ponudi za investiranje

  Investicioni kredit

  Za vas smo pripremili posebno povoljne uslove jer znamo da je u proizvodnim preduzećima često potrebno proširenje proizvodnih kapaciteta, prostora, kao i stalne investicije kako bi se tehnologija modernizovala i tako pratile potrebe tržišta.

  • Valuta u kojoj se kredit odobrava: EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
  • Period otplate do 120 meseci
  • Grejs period do 12 meseci. Kamata se obračunava i naplaćuje mesečno i u toku trajanja grejs perioda
  • Varijabilna kamatna stopa za kredit indeksiran u evrima 4,95% + šestomesečni EURIBOR
  • Naknada na ime obrade kredita: 0,5% od iznosa kredita
  • Sredstvo obezbeđenja: hipoteka i menice
  Reprezentativni primer investicionog kredita u evrima
  Reprezentativni primer investicionog kredita u evrima
  Ukupan iznos investicije62.500 EUR
  Učešće12.500 EUR
  Iznos kredita50.000 EUR
  Rok otplate120 meseci
  NKS na godišnjem nivou*4,95% + tromesečni EURIBOR
  Mesečna rata562,42EUR
  Naknada na ime obrade kredita (1%)**500 EUR
  Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
  Menica dužnika650 RSD
  Menica vlasnika100 RSD
  Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
  Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
  Taksa za poresko uverenje640 RSD
  Mesečni trošak vođenja tekućeg računa***595 RSD
  Izdavanje lista nepokretnosti550 RSD
  Procena vrednosti nepokretnosti****11.728,52 RSD
  Overa založne izjave10.080 RSD
  Upis hipoteke22.640 RSD
  Osiguranje nepokretnosti godišnje4.691,23 RSD
  EKS na godišnjem nivou 9,37%
  Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)75.509,26 EUR
  EKS obračunat na dan21.04.2023.

  *Kamatna je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope - tromesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M EURIBOR-a na dan 21.04.2023. (3,205% godišnje). Kamata se usklađuje sa 3M EURIBOR-om na tromesečnom nivou. **Na ukupno odobreni iznos kredita ***Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit ****Na svake tri godine se radi ponovna procena nepokretnost

  Lizing za kupovinu vozila

  Pravo rešenje za vas ukoliko želite da obnovite ili proširite vozni park vašeg preduzeća. Za vas smo pripremili jedinstvenu ponudu uz niže kamate i jednostavan proces odobrenja.

  Dozvoljeni minus po tekućem računu

  Tekuća likvidnost predstavlja jedan od ciljeva koje često nije lako ispuniti. Naplata potraživanja kasni, a mnogobrojne obaveze dospevaju na naplatu. Kao rešenje za povremeno finansiranje tekuće likvidnosti i povremenu nabavku obrtnih sredstava preporučujemo dozvoljeni minus po tekućem računu.

  Osnovne karakteristike specijalne ponude dozvoljenog minusa po tekućem računu

  • Period na koji se odobrava: do 12 meseci
  • Kamatna stopa 16%
  • Bez naknade na ime obrade kredita
  • Sredstvo obezbeđenja: Menica
  Reprezentativni primer dozvoljenog minusa po tekućem računu
  Iznos500.000 RSD
  Rok važenja dozvoljenen pozajmice12 meseci
  NKS na godišnjem nivou19% fiksno
  Provizija za odobrenje zahteva (1%)*5.000 RSD
  Troškovi koji prate odobrenje dozvoljenog prekoračenja, poznati u trenutku oglašavanja
  Menica dužnika250 RSD
  Menica vlasnika100 RSD
  Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 za pravna lica
  Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
  Taksa za poresko uverenje640 RSD
  Mesečni trošak vođenja tekućeg računa**595 RSD
  EKS na godišnjem nivou 24,34%
  Ukupan iznos dozvoljenog prekoračenja (glavnica, kamata i trškovi)***608.975,99 RSD
  EKS obračunat na dan21.04.2023.

  *Na ukupno odobreni iznos dozvoljenog prekoračenja **Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za dozvoljeno prekoračenje *** Ukupan iznos koji korisnik dozvoljenog prekoračenja vrati na kraju ugovornog perioda ukoliko je dozvoljeno prekoračenje korišćeno u punom iznosu tokom perioda od 12 meseci

  Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate i/ili kursa

  Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

  Knjigovodstvene agencije

  Prateći potrebe vašeg biznisa, kreirali smo dve vrste biznis paketa koji će vam pružiti ono što vam je potrebno za svakodnevno poslovanje.

   0/8


   0/36


   0/36


   Vidi pravila

   Dodatne pogodnosti i usluge za unapređenje vašeg poslovanja

   Mislimo i na individualne potrebe vas kao vlasnika kompanije

   • 50% niži troškovi održavanja paketa računa za fizička lica
   • Lizing za kupovinu vozila sa nižom kamatom i pojednostavljenim procesom odobrenja
   • Mešovito životno osiguranje pruža vam mogućnost da osiguravate sebe i svoju porodicu, a i štedite u isto vreme

   Zaposleni predstavljaju temelj vaše kompanije. Pogodnosti koje sa nama imaju su

   • Povoljnije kamatne stope za stambene, keš i refinansirajuće kredite
   • Niže troškove odobrenja kreditnih proizvoda
   • Održavanje paketa računa može biti umanjeno i 50% ili potpuno besplatno ukoliko za plaćanje koristi svoju debitnu karticu.

    

   Popunite polja forme


    0/36


    0/36


    Vidi pravila

    Hvala što ste poslali upit naša
    sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

    Mapa ekspozitura

    Pronađite ekspozituru

    Online ekspozitura

    Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

    Saznaj više
    Vrati se gore