0800 23 23 22 Online banking

Depozitar/Kastodi

Pružamo usluge obavljanja poslova Depozitara UCITS fondova, usluge Kastodi Banke penzijskih fondova, dodatne investicione usluge koje se odnose na čuvanje i administriranje finasijskih instrumenata i povezanih novčanih sredstava i druge prateće usluge.

Usluge koje pružamo

Dodatne pogodnosti

TRANSAKCIJE U NETINGU

 • Imate mogućnost da za nove kupovine automatski koristite sredstva od realizovanih a nesaldiranih transakcija prodaje. Ova usluga omogućava vam izuzetno brzo reagovanje na promene berzanskih cena, jer ne morate da čekate saldiranje transkacije.

CUSTODIAN E-OFFICE

 • Ova web usluga je namenjena brokerskim društvima. Omogućava jedinstveni „on line“ uvid u stanje i raspoloživost sredstava zajedničkih klijenata. Značajno štedi vreme i povećava efikasnost i brzinu ispostavljanja naloga za brokere i investitore. Ovoj usluzi možete pristupiti klikom na link.

CUSTODY RATE

 • Usluga konverzije deviznih sredstava (EUR i USD) sa namenskih računa u cilju obezbeđivanja pokrića dinarskih transakcija na Beogradskoj berzi. Naš „Custody rate“ je zvanični srednji kurs NBS na dan konverzije umanjen za 1,25%.

INOSTRANA FINANSIJSKA TRŽIŠTA

 • Koristeći usluge i mrežu globalnih i lokalnih pod-depozitara omogućavamo investitorima pristup na regionalnim i vodećim svetskim berzama.

Korisne informacije

Potrebna dokumentacija

Za fizička lica – rezidente potrebno je doneti lični dokument na uvid.
Za informaciju o potrebnoj dokumentaciji za pravna lica i nerezidente molimo vas da pošaljete upit na adresu

Kontakt

Kastodi usluge

OTP banka a.d. Novi Sad
Kastodi usluge

Prodaja (Poslovni odnosi i tarife):

Trg slobode 5
21000 Novi Sad, Republika Srbija
Tel: 011 30 11 555; 0800 232322;
e-mail:info@otpbanka.rs

 

Depozitar (UCITS fondovi):

Trg Slobode 5
21000 Novi Sad (PAK 400471)
Republika Srbija
Tel: 011 30 11 555; 0800 232322;
e-mail: info@otpbanka.rs

Radno vreme

Ponedeljak – petak 08:00 – 16:00

Da li imate dodatnih pitanja?

Odgovor možete očekivati radnim danima od 9 do 17 časova

Popunite polja forme


  0/36


  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

  Saznaj više
  Vrati se gore