0800 23 23 22 Online banking

Investicioni kredit

Investicioni kredit je namenjen ulaganjima u dugoročne planove poput finansiranja osnovnih sredstava.

Karakteristike investicionog kredita

Iskoristite investicioni kredit za nabavku opreme, kupovinu motornog vozila ili poslovnog prostora, za renoviranje poslovnog prostora i refinansiranje kredita iz druge banke.

Valute u kojima se krediti odobravaju su RSD i EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj.

Za preduzetnike, u skladu sa Instrukcijom NBS o refinansiranju kredita kod druge banke:
Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno-bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

 • U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva.

 • Kamata se obračunava i naplaćuje mesečno i u toku trajanja grejs perioda.

Zatvori

Reprezentativni primeri investicionih kredita

Reprezentativni primer investicionog kredita u dinarima
Reprezentativni primer investicionog kredita u dinarima
Ukupan iznos investicije6.250.000 RSD
Učešće1.250.000 RSD
Iznos kredita5.000.000 RSD
Rok otplate120 meseci
NKS na godišnjem nivou*8% + tromesečni BELIBOR
Mesečna rata76.420,63 RSD
Naknada na ime obrade kredita (1%)**50.000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika650 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 za pravna lica
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
Taksa za poresko uverenje640 RSD
Mesečni trošak vođenja tekućeg računa***595 RSD
Izdavanje lista nepokretnosti550 RSD
Procena vrednosti nepokretnosti****11.728,08 RSD
Overa založne izjave10.080 RSD
Upis hipoteke22.640 RSD
Osiguranje nepokretnosti godišnje4.691,23 RSD
EKS na godišnjem nivou 15,53%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)9.421.205,54 RSD
EKS obračunat na dan21.04.2023.

* Kamata je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – tromesečnog BELIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M BELIBOR-a na dan 21.04.2023. (5,59% godišnje). Kamata se usklađuje sa 3M BELIBOR-om na tromesečnom nivou. **Na ukupno odobreni iznos kredita ***Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit ****Na svake tri godine se radi ponovna procena nepokretnosti

Reprezentativni primer investicionog kredita u evrima
Reprezentativni primer investicionog kredita u evrima
Ukupan iznos investicije62.500 EUR
Učešće12.500 EUR
Iznos kredita50.000 EUR
Rok otplate120 meseci
NKS na godišnjem nivou*4,95% + tromesečni EURIBOR
Mesečna rata562,42EUR
Naknada na ime obrade kredita (1%)**500 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika650 RSD
Menica vlasnika100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
Taksa za poresko uverenje640 RSD
Mesečni trošak vođenja tekućeg računa***595 RSD
Izdavanje lista nepokretnosti550 RSD
Procena vrednosti nepokretnosti****11.728,52 RSD
Overa založne izjave10.080 RSD
Upis hipoteke22.640 RSD
Osiguranje nepokretnosti godišnje4.691,23 RSD
EKS na godišnjem nivou 9,37%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)75.509,26 EUR
EKS obračunat na dan21.04.2023.

*Kamatna je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope - tromesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M EURIBOR-a na dan 21.04.2023. (3,205% godišnje). Kamata se usklađuje sa 3M EURIBOR-om na tromesečnom nivou. **Na ukupno odobreni iznos kredita ***Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit ****Na svake tri godine se radi ponovna procena nepokretnost

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate i/ili kursa

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

  0/8


  0/36


  0/36


  Vidi pravila

  Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

  Kredit za obrtna sredstva odobrava se brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Uštedite vreme i usmerite pažnju na bitne aspekte svog poslovanja.

  Saznaj više

  Biznis e-bank

  Uz biznis e-bank olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za isplate zarada zaposlenima.

  Saznaj više

  Popunite polja forme


   0/36


   0/36


   Vidi pravila

   Hvala što ste poslali upit naša
   sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

   Mapa ekspozitura

   Pronađite ekspozituru

   Online ekspozitura

   Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

   Saznaj više
   Vrati se gore