0800 23 23 22 Online banking

Govorni automat

Govorni automat usluga omogućava vam da lako putem fiksnog ili
mobilnog telefona realizujete brojne bankarske usluge.

Šta sve pruža Govorni automat usluga?

Korišćenje unapređenog govornog automata sistema je brzo i jednostavno. Dovoljno je da imate fiksni ili mobilni telefon i tekući račun otvoren u našoj Banci, a prednosti korišćenja Govornog automata su brojne:

Uputstvo za korišćenje

Dostupne opcije

Možete proveriti stanje na tekućim dinarskim i deviznim računima, kao i stanje na dinarskom i evro računu VISA Business kartice 24 časa dnevno i sa bilo kog mesta u svetu .

Proverite poslednjih pet transakcija obavljenih putem vašeg dinarskog tekućeg računa, da li su to uplate ili isplate vi odaberite.

Ova opcija Vam omogućava da automatski prebacite sredstva sa vašeg dinarskog tekućeg računa na dinarski račun VISA Business kartice, tj. sa evro tekućeg računa na evro račun VISA Business kartice.

Ukoliko treba da primite sredstva iz inostranstva, omogućili smo Vam da na brz način dođete do IBAN formata vaših deviznih tekućih računa.

Saznajte kupovni, srednji i prodajni kurs svih valuta, za tekući dan.

Promenu lozinke možete izvršiti u bilo kom trenutku tako što ćete dva puta ukucati novu lozinku.

Biznis e-bank

Uz biznis e-bank olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za ispate zarada zaposlenima.

Saznaj više

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore