0800 23 23 22 Online banking

Hal E-bank

Hal E-bank je e-banking rešenje na domaćem tržištu, koje se nalazi u ponudi 20 domaćih banaka i namenjen je radu preduzeća u domaćem i deviznom platnom prometu.

Hal E-bank

Ključna prednost ove aplikacije je što sa samo jednim sertifikatom na Smart kartici ili USB ključu i kroz samo jednu aplikaciju imate mogućnost kontrole svih vaših računa, u svim bankama koje su deo Halcom sistema.

Prednosti Hal E-bank

Hal E-bank nudi sledeće opcije za rad

Verzije aplikacije

Zavisno od tipa instalacije, postoje dve vrste Hal E-bank

 1. Hal E-bank personal – instalira se na lokalni računar svakog pojedinačnog korisnika u okviru jednog preduzeća
 2. Hal E-bank corporate – instalira se kao serverska verzija na jednom centralnom računaru u preduzeću, kojem svi ovlašćeni korisnici direktno pristupaju kroz lokalnu mrežu

Tehnički zahtevi

Potrebno je da imate otvoren tekući račun u našoj Banci i najmanje računar klase Pentium II preko 300MHz, sa bilo kojom vrstom Internet veze.

Sigurnost

Za svakog ovlašćenog korisnika se izrađuje digitalni sertifikat na Smart kartici ili USB ključu. Dodatna verifikacija korisnika sertifikata se vrši unosom jedinstvenog PIN-a, a povezivanje na server banke se ostvaruje preko zaštićenih komunikacionih servisa.

Hal E-bank pristupnica

Ako ste već korisnik Hal e bank-a u nekoj drugoj banci, dovoljno je da popunite HAL-E Bank pristupnicu, potpišete Hal e bank ugovor i prilikom prvog sledećeg povezivanja na server, računi otvoreni kod naše Banke će se pojaviti u aplikaciji.

Da li imate pitanja?

Odgovor očekujte radnim danima od 9 do 17 časova

Pozovite nas

Na raspolaganju smo radnim danima od 9 do 17 časova

+381 11 30 11 501

Biznis e-bank

Uz biznis e-bank olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za ispate zarada zaposlenima.

Saznaj više

Popunite polja forme


  0/36


  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

  Saznaj više
  Vrati se gore