Lekcije kojima nas je naučio COVID-19

Author
Nevena Ćirić Šef jedinice za aktuarstvo i razvoj i ovlašćeni aktuar, OTP Osiguranje

Višemesečna borba sa pandemijom virusa Covid-19 naterala nas je da prilagodimo poslovne i privatne aktivnosti novonastalom okruženju. Prihvatanje novih navika i metoda za koje smo ranije mislili da su samo privremeno rešenje sada je postala naša prednost. Tiha transformacija koja je započela u industriji osiguranja pre nekoliko godina sada doživljava svoje ubrzanje: digitalizacija, novi softverski alati, inovativni proizvodi osiguranja, jednostavniji i brži proces ugovaranja osiguranja i prijave štete. To je sve ono čemu smo svedoci u protekle dve godine.

Ovaj put ceo svet se susreo sa posledicama pandemije i sa njima se još uvek bori. Mnoga društva za osiguranje davala su osiguranicima odgovore na pitanja o obimu pokrića koja nude njihove polise životnog, zdravstvenog ili putnog osiguranja. Druga društva su u dogovoru sa reosiguravačima preispitivala svoju ponudu pokrića rizika kao i cene za preuzimanje istih. Aktuari su pratili stope smrtnosti, odstupanja od očekivanih vrednosti, dok se komercijala fokusirala na održavanje uspešnosti ugovaranja novih polisa i praćenje stopa odustanaka.

VRATIMO SE U NE TAKO DAVNU PROŠLOST

Jedan od scenarija koji se može očekivati bio bi nasleđen iz Kine, Singapura i Južne Koreje kada je nakon epidemije SARS-a 2003. godine, odnosno MERS-a 2015. godine upravo dolazilo do većeg broja ugovaranja životnog i zdravstvenog osiguranja. Da li će zaista doći do toga umnogome će zavisiti i od buduće ekonomske situacije kao i od značaja koji građani pridaju osiguranju. Pravi je trenutak da finansijske institucije osnaže važnost polise životnog osiguranja. Na taj način budući osiguranici bili bi vođeni dugoročnim benefitima koje nosi polisa osiguranja, a koji su im jasno i na vreme objašnjeni.

PRVI ZADACI

Sva društva za osiguranje susrela su se sa mnogo izazova tokom pandemije. Jedan od prvih bio je zadatak društava da očuvaju zdravlje svojih zaposlenih i obezbede kontinuitet poslovanja u novim uslovima. Održanje timskog duha i kvaliteta komunikacije među zaposlenima, obezbeđivanje podrške svim zastupnicima i posrednicima u osiguranju, pružanje IT podrške zaposlenima za uspešan rad od kuće uz ispunjenje svih protokola zaštite, sve su to bili uspešno odrađeni zadaci.

OSLUŠKIVANJE POTREBA KLIJENATA

Na globalnom nivou, društva za životno osiguranje uvidela su potrebu da izađu u susret novonastalim potrebama klijenata. Tako su nastali proizvodi životnog osiguranja koja pokrivaju rizike uzrokovane virusom Covid-19 i koji nude različite nivoe podrška i asistencija: pokriće rizika smrti, boravak u bolnici u slučaju oboljevanja, podrška u vidu doktora na telefonu 24/7, dostavljanje prepisanih lekova na kućnu adresu, pružanje posebne podrške u vidu psihološkog savetovanja, podela besplatnih uređaja za merenje nivoa šećera u krvi i narukvica za merenje krvnog pritiska najstarijima u obaveznoj izolaciji.

TEORIJA I PRAKSA

Nasleđena teorijska saznanja o velikom Španskom gripu iz 1918-1920 godine, kada je umrlo između 20 i 50 miliona ljudi, aktuari i risk mendžeri upotpunili su novim scenarijima. Njihov zadatak je bio kreiranje scenarija sa ciljem ocene efekta koji pandemija ima na rezultat poslovanja društva za osiguranje. Dvostrani uticaj, kako na potencijalne štete na strani obaveza tako i na sredstva za obezbeđenje ovih obaveza. Pojava velikog broja izvora podataka, pretpostavki i radova u vezi nove pandemije zahtevaće od aktuara da se posvete verifikaciji ovih informacija pre njihove upotrebe. Naviknuti na praćenje tipičnih pretpostavki kao što je smrtnost dobijaju dodatne zadatke: praćenje stopa smrtnosti i oboljevanja populacije koja je preležala virus, praćenje nastanka potencijalnih komplikacija kod populacije koja nije imala adekvatnu terapiju i negu za svoju primarnu bolest tokom pandemije. Za potrebe stres scenarija uvek su najinteresantniji malo verovatni događaji, odnosno oni koji se dešavaju jednom u 100 ili 200 godina, ali mnogi epidemiolozi upravo ovu pandemiju ne nazivaju događajem – jednom u 100. Moderan način života, velika gustina naseljenosti i dobra povezanost koju obezbeđuje vazdušni saobraćaj učiniće da potencijalne buduće epidemije budu deo naše svakodnevnice.

KOD LEKARA BEZ IZLASKA IZ KUĆE

Došlo je do primene novog pristupa medicini. Cilj je izbeći odlazak u bolnicu tokom pandemije i nemati bojazan od otkazivanja redovnog pregleda kod doktora. Rešenje je telemedicina koja u uslovima pandemije obezbeđuje održavanje zdravstvenog stanja pacijenata, a sprečava širenje virusa u bolnicama. Društva za osiguranje su u telemedicini prepoznala potencijal za pojednostavljenje prijema u osiguranje kada je potrebno obaviti medicinski pregled. Na globalnom nivou neka društva su išla korak dalje te koristila benefite softverskih alata koji obezbeđuju merenje osnovnih vitalnih pokazatelja: puls, krvni pritisak, zasićenje kiseonikom, varijabilnost srčanog ritma i nivo stresa.

SARADNJA

Nepredviđene okolnosti u kojima se zatekla cela industrija osiguranja zahtevale su od društava za osiguranje da unaprede kvalitet interne komunikacije i održe dobru saradnju sa eksternim saradnicima – vendorima, zastupnicima i posrednicima, reosiguravačima, revizorima. Nakon što je jedna pandemija pokazala svu ranjivost ljudskog sistema, jedna od važnijih lekcija mora biti osnaživanje industrije životnog osiguranja, finansijsko osvešćivanje budućih klijenata od strane svih finansijskih institucija, regulatora kao i stručnih lica iz oblasti nauke.

Tags:
    0 komentara
    Nevena Ćirić Šef jedinice za aktuarstvo i razvoj i ovlašćeni aktuar, OTP Osiguranje

    Vrati se gore