0800 23 23 22

Kada znaš
više ne čekaš

Specijalna ponuda kredita sa sniženim kamatama
uz 0% naknade za puštanje do 31. maja 2022.

Biti sa nekim toliko godina zajedno može da znači samo jedno, a to je da dobro znamo jedni druge.

Zato smo, samo za tebe, pripremili specijalnu ponudu keš i kredita za refinansiranje sa povoljnijom kamatom i bez naknade za puštanje kredita. 

Rok za podnošenje zahteva do 31.05.2022. godine, a rok za realizaciju zahteva do 15.06.2022. godine.

Osnovne karakteristike dinarskog keš kredita i kredita za refinansiranje

Ukoliko već imaš kredit u otplati, minimalni iznos dodatnog keša je 50%.

  Zatvori

  Uslovi ponude važe uz polisu osiguranja života ili osiguranja za slučaj nezaposlenosti, kao i uz prenos zarade na račun u našoj banci.

  Navedeni uslovi važe uz prenos ličnih primanja na tekući račun u našoj Banci. Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

  Reprezentativni primer govinskog kredita i kredita za refinansiranje

  Reprezentativni primer kredita uz polisu osiguranja života

  Iznos kredita600.000 RSD
  Rok otplate71 meseci
  NKS na godišnjem nivou7,34% (5,95% + 3M belibor)
  Mesečna rata10.444,62 RSD
  Naknada za puštanje kredita (0%)
  Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
  Menica100 RSD
  Premija osiguranja života214 RSD mesečno
  Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD
  EKS na godišnjem nivou 8,41 %
  Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)757.108,48 RSD
  EKS obračunat na dan11.04.2022.

  Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – tromesečnog BELIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava kvartalno u skladu sa promenama referentne kamatne stope. Na dan obračuna primera 25.01.2022. godine, referentna kamatna stopa iznosi 1% na godišnjem nivou. Primeri su rađeni za osobu ženskog pola, starosti 40 godina Vrednost 3m Belibora na dan 11.04.2022 je 1.39%

  Reprezentativni primer uz polisa osiguranja za slučaj nezaposlenosti

  Iznos kredita600.000 RSD
  Rok otplate71 meseci
  NKS na godišnjem nivou7,34% (5,95% + 3M belibor)
  Mesečna rata10.444,62 RSD
  Naknada za puštanje kredita (0%)
  Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
  Menica100 RSD
  Premija osiguranja za slučaj nezaposlenosti240 RSD mesečno
  Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD
  EKS na godišnjem nivou 8,50%
  Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)758.954,40 RSD
  EKS obračunat na dan11.04.2022.

  Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – tromesečnog BELIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava kvartalno u skladu sa promenama referentne kamatne stope. Na dan obračuna primera 25.01.2022. godine, referentna kamatna stopa iznosi 1% na godišnjem nivou. Primeri su rađeni za osobu ženskog pola, starosti 40 godina Vrednost 3m Belibora na dan 11.04.2022 je 1.39%

  Da ostvariš ono sto zamisliš!

  Za sve dodatne informacije o specijalnoj ponudi poseti našu ekspozituru ili pozovi ličnog bankara

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

  Saznaj više
  Vrati se gore