0800 23 23 22

Iskustvo našeg zaposlenog

Iskustvo našeg zaposlenog Dragana Markovića

Na banku sam uvek gledao kao na jednu moćnu finansijsku instituciju koja upravlja tokovima novca i koja ima izuzetnu ulogu u funkcionisanju svake privrede. Još za vreme studija na Ekonomskom fakultetu želja mi je bila da se po završetku fakulteta zaposlim upravo u banci,  što se i ostvarilo 2008. godine. Svoju poslovnu priču sam započeo u Odeljenju za podršku poslovima za pravna lica, zatim nastavio u Sektoru finansija i Sektoru za upravljanje rizicima, gde sam i sada na poziciji direktora Odeljenja za upravljanje sredstvima obezbeđenja.

I nakon 15 godina mišljenje o banci nisam promenio. Za ovo vreme sam imao prilike da sarađujem sa velikim brojem kolega, iz svog tima i iz drugih timova, kao i sa drugim organizacijama, da radim na velikom broju projekata i na različitim zadacima. Nevezano za sredinu u kojoj sam bio uvek mi je bilo važno da se uloženi rad, ostvareni rezultati, odnos prema poslu i kolegama prepoznaju. To je u osnovi i preduslov za razvoj i napredak u poslu. Iskustvo i znanje koje sam stekao do sada je neprocenjivo i na sadašnjoj poziciji mi izuzetno znače. Banka, iako velika i kompleksna organizacija, pruža mogućnost svim zaposlenima, koji su motivisani, da za sebe pronađu najbolju opciju za rad.

OTP banka stavlja fokus na timski rad razvijajući dobru dvosmernu komunikaciju i vrednuje motivisanost, znanje, posvećenost, inovativnost i odgovornost kod zaposlenih. Ulaže se u podsticajno okruženje koji omogućava optimalan razvoj i u kome se zaposleni osećaju prijatno i motivisano da daju svoj doprinos u ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

Direktor odeljenja za upravljanje sredstvima obezbeđenja

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore