0800 23 23 22

GENERATOR LAB

OTP banka svoju poslovnu strategiju temelji na principima održivog poslovanja ostvarujući balans između ekonomskih, socijalnih i ekoloških uticaja i ciljeva. Svoje prioritete u oblasti održivosti identifikuje u skladu sa globalnim izazovima i trendovima, strategijom i prioritetima OTP grupe kojoj pripada, kao i sa očekivanjima zainteresovanih strana.
Generator LAB je zelena platforma koja se grana na različite pojedinačne inicijative a održivost imaju kao zajedničku nit. Svaki od projekata se dugoročno razvijaju, neguju i prate sa ciljem da doprinesu opštem ekosistemu.

Upoznajte ih!

GENERATOR ZERO

Pokrenut od strane OTP banke, od 2017. godine do sada Generator je podržao skoro 100 inovativnih originalnih ideja koje su se našle samo u finalu. Pored toga program je bio jedan od prvih koji je pomogao maloj i srednjoj privredi da u svoje poslovanje uvedu digitalne promene, ali i jedan od onih koji su pomogli preduzetnicima da prevaziđu krizu prouzrokovanu pandemijom COVID-19 tokom 2020. godine. Poslednja dva ciklusa od ukupno šest, posvećeni su smanjenju karbonskog otiska, i predstavljaju jedinstven konkurs te vrste. Koliki je značaj Generator imao za male privrednike i ceo inovacioni eko sistem svedoči rekordan broj prijava koji je stigao ove godine, a sam projekat je do sada osvojio četiri nagrade.

Tokom trajanja svakog konkursa, Banka učesnicima pruža ekspertsku, finansijsku, promotivnu i medijsku podršku.

Takođe, cilj projekta je podizanje svesti zaposlenih, klijenata i partnera o tome kako i na koji način mogu da suzbiju stvaranje karbonskog otiska u svom radnom ali i privatnom okruženju.

Propratna aktivnost u toku: Likovni konkurs na temu „Kako čuvam svoju planetu“ gde smo prikupili 92 rada koja će biti izložena širom Srbije u narednom periodu.

Saznajte više na Generator sajtu.

GENERATOR DOBRIH DELA

Ova inicijativa je posvećena pružanju vidljivosti socijalnog preduzetništva i onih koji u okviru njega stvaraju.

U oktobru 2022, Banka je na Trgu slobode u Novom Sadu organizovala treći po redu Generator dobrih dela gde je 8 malih biznisa koji se zasnivaju na održivom poslovanju imalo mogućnost da izlaže svoje proizvode i ujedno ostvare prodaju na centralnoj lokaciji u gradu.  Od tada, ovu inicijativu komuniciramo i kao Sajam socijalnog i održivog preduzetništva.

U aprilu 2023. godine u tržnom centru Ušće smo organizovali četvrti po redu GDD gde je 7 malih biznisa izlagalo i prodavalo svoje proizvode.

Obezbedili smo 8 štandova na kojima učesnici izlažu a koje ćemo koristiti za naredna izdanja projekta. Banka učesnike dodatno podržava promotivnom i medijskom podrškom.

Saznajte više na Generator sajtu.

OTP VILLAGE

OTP VILLAGE – revitalizacije života u harmoniji sa prirodom, gde zajedno sa Bankom učestvuju direktno njeni zaposleni, od čijeg angažovanja zavisi napredak projekta, koji se može pratiti kako raste i napreduje godinama.

Banka je iskazala u usvojenoj ESG Strategiji ambiciju da postane neto karbonski neutralna do 2030. godine koristeći, između ostalog, i karbonske ofset instrumente.

Partner na projektu: Supernatural (udruženje građana, neprofitna organizacija).

Lokacija gde postavljamo košnice i sadimo biljke: Bee mama garden u Surčinu.

Ciljevi projekta:

 • Dodatno pojačavamo zelenu agendu banke i strateško opredeljenje da vodimo zelenu tranziciju.
 • Banka kao primer odgovornog odnosa prema resursima i prirodnom okruženju.
 • Doprinos smanjenju emisije ugljen-dioksida/carbon offset i usklađenost sa usvojenom ESG strategijom Banke.
 • Promovišemo medonosnu pčelu (i divlje pčele) kao polinatore i  veoma značajne činioce u unapređenju biodiverziteta.
 • Aktiviramo ekološki aktivizam zaposlenih banke.
 • Povećavamo površine pod medonosnim biljem.
 • Dajemo podršku pčelarstvu u Srbiji.
 • Radimo na edukaciji zaposlenih na temu zaštite životne sredine, pčelarstva i sl.
 • Dajemo podršku u radu organizacije civilnog društva koje se bave ekološkim temama.

Predmet sadnje:

Biljke: Ruzmarin, žalfija, nana, lavanda, smilje, ehinacea, bosiljak, ester, bela detelina, majčina dušica.

Drveće: badem, trešnja, vrba, kesten.

Med i čaj od medonosnog bilja imamo u planu da doniramo humanitarnim organizacijama koje ćemo predložiti IO.

KLUB VOLONTERA

Klub volontera – namenjen je zaposlenima koji žele da volontiraju i učestvuju u ekološkim akcijama, i da se generalno zalažu za čistiju životnu sredinu.

Aktivnosti obuhvataju čišćenje različitih površina širom Srbije (parkovi, šume, trgovi) i sadnju biljaka i drveća.

Uključivanje zaposlenih u volonterske akcije doprinosi zadovoljstvu zaposlenih, dok volontiranje na neki način predstavlja normu korporativne odgovornosti.

Banka do sada nije imala sistematičan  pristup ovoj temi i to smo prepoznali kao polje za unapređenje uz sledeće korake u saradnji sa Direkcijom za Ljudske resurse. U toku je usaglašavanje sledećih aktivnosti:

 • Izrada Politike o volontiranju
 • Definisati uslove pod kojima zaposleni mogu da volontiraju
 • Definisati godišnji plan aktivnosti
 • Realizovati sve prateće aktivnosti u skladu sa Zakonom o volontiranju.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore