Faktoring – podrška u održavanju likvidnosti preduzeća

Author
Jelena Milić, Šef jedinice za faktoring, OTP banka Srbija

Pojam likvidnosti, kao jedan od najvažnijih finansijskih indikatora,  postao je izuzetno značajan u trenutnim uslovima poslovanja. Konstantno se tržišnim učesnicima, kao glavni izazov, nameće pitanje koliko brzo naplaćuju svoja potraživanja, kao i koliko je moguće odložiti plaćanja prema svojim dobavljačima. Produženje perioda naplate, te usporavanje obrtnog ciklusa poslovanja, doveli su u pitanje sposobnost mnogih kompanija da blagovremeno izmiruju obaveze prema svojim dobavljačima i poveriocima, a uz prisutne probleme u lancima nabavke, na kraju dovodi do nemogućnosti kompanija da isporuče proizvode i usluge i zadovolje rastuću tražnju na tržištu. U širokoj ponudi finansijskih usluga za očuvanje tekuće likvidnosti, faktoring preuzima važnu ulogu. Kroz otkup kratkoročnih, nedospelih potraživanja, faktoring obezbeđuje naplatu potraživanja pre roka dospeća plaćanja ugovorenog sa kupcima. Ranija naplata potraživanja omogućava brzu isplatu dobavljača, mogućnost dobijanja rabata, blagovremenu isplatu plata, isplate ostalih poverilaca itd.

Kroz dugogodišnje iskustvo u pružanju faktoring usluga na domaćem tržištu, OTP banka aktivno učestvuje kao promoter svih vrsta faktoring proizvoda, ističući njegove prednosti, koje nudi u odnosu na ostale bankarske proizvode. Liderska pozicija koju banka ima već devetu godinu za redom, ostvarena je upravo zahvaljujući kompletnoj ponudi svih vrsta faktoring proizvoda kao i odličnoj ekspertizi u sagledavanju potreba klijenata s jedne strane i stuktuiranoj i kompletnoj ponudi sa druge.

Naša ekspertiza se ogleda u pristupu prilagođenom svakom pojedinačnom klijentu sa detaljnom analizom njegovog poslovanja, potreba i samog poslovnog procesa. Ovaj pristup je dalje osnov za pripremu ponude i strukture finansiranja.

Faktoring je proizvod koji je na raspolaganju svim segmentima klijenata u okviru banke, ne samo u okviru malih i srednjih preduzeća, već i u segmentu velikih korporativnih klijenata. Mala i srednja preduzeća faktoring koriste kroz prodaju potraživanja od svojih kupaca, dolazeći do sredstava pre roka dospeća faktura, a dobijena sredstva iskoriste za brže izmirenje obaveza prema dobavljačima, otplatu kredita itd. U zavisnosti od procene rizika naplate ustupljenih potraživanja koji banka preuzima, razlikujemo faktoring sa ili bez prava regresa. Kod  faktoringa bez regresa klijent na banku prenosi u potpunosti rizik naplate, u slučaju krajnje nelikvidnosti ili nesolventnosti njhovih kupaca.

S druge strane, velika preduzeća se opredeljuju za otkup duga, odnosno takozvani obrnuti faktoring, gde banka avansno isplaćuje njihove dobavljače, a sa klijentom posebno ugovara isplatu njegovih obaveza prema banci. Kompanije na taj način mogu da ostvare značajne komercijalne benefite u smislu rabata za prevremeno plaćanje, ranijim plaćanjem dobavljačima osiguraju lanac nabavke i vežu bitne dobavljače za sebe, rasterete svoje tokove gotovine produženim rokovima plaćanja dogovorenim sa bankom.

Kao lider u kreditiranju privrede sa velikim brojem klijenata, banka ima mogućnost da kroz postojeću analizu klijenata i ocenu njihovog boniteta omogući brzo i jednostavno postavljanje limita. Dodatni benefiti se ogledaju pre svega u segmentu malih i srednjih preduzeća koji se javljaju kao partneri i dobavljači velikih korporativnih klijenata, gde banka prepoznaje svoju ulogu i kao faktor preuzima zahteve za otkup potraživanja iz njihovih poslovnih aranžmana. Proces odobrenja i donošenja kreditnih odluka je time dodatno ubrzan, a podrška u očuvanju likvidnosti je važan doprinos OTP banke u otežanim ekonomskim uslovima poslovanja.

Uprkos neizvesnim okolnostima u pogledu geopolitičkih i makroekonomskih pokazatelja, uz adekvatnu procenu projekata, kao i finansijske sposobnosti klijenata, banka je uspela da podrži strateške poslove i inicijative u različitim industrijama privrede na domaćem tržištu.

Takođe, ne manji značaj i pažnju pridajemo i našim izvoznim kompanijama uslugom međunarodnog  faktoringa. Upravo na konferenciji MSP Srbija 2030:MSP100 Expo u okviru platforme „Održivi razvoj za sve“,  predstavnicima najvećih izvoznih kompanija iz MSP segmenta predstavljen je međunarodni  faktoring kao mogućnost podrške i jedan od vidova finansiranja domaćim kompanijama koje svoje proizvode plasiraju na inostranom tržištu. Izvoznici imaju mogućnost da kroz ustupanje svojih potraživanja od kupaca iz inostranstva banci, dođu da sredstva odmah i time značajno poboljšaju svoj obrtni ciklus. S druge strane, u mogućnosti su  da poboljšaju svoju konkurentnost i ponudu ,jer uz podršku kroz međunarodni faktoring svojim kupcima mogu da ponude i duže rokove plaćanja, a konkretna izvozna potraživanja su osigurana.

Tags:
    0 komentara
    Vrati se gore