0800 23 23 22
Datum : 17.09.2020 - 25.09.2020

Važno obaveštenje – Poziv na oprez u obavljanju ino platnog prometa

Imajući u vidu da je zaštita vaših interesa naš prioritet, molimo vas da pažljivo pročitate ovo obaveštenje i upoznate se sa pojmom zlonamerne tehnike kompromitovane komunikacije, zvane BEC – Business e-mail compromise tj. prestretanje e-mail komunikacije preduzeća sa poslovnim partnerima u inostranstvu. Pozivamo vas da budete oprezni prilikom obavljanja platnog promenta sa inostranstvom, pogotovo u komunikaciji sa svojim poslovnim partnerima u inostranstvu, te da uvek proveravate instrukcije za plaćanje koje ste dobili od vašeg ino partnera e-mail-om, kao i da ih bez dodatnih provera ne šaljete bankama na izvršenje.

BEC kao vid zlonamerne tehnike presretanja e-mail komunikacije između preduzeća u zemlji sa poslovnim partnerima u inostranstvu se odnosi na slučaj kada e-mail vašeg ino partnera sa instrukcijama za plaćanje, bude presretnut od strane trećih lica, gde treća lica tom prilikom izmene instrukciju za plaćanje. Vama tada stigne instrukcija za plaćanje sa e-mail adrese veoma nalik na e-mail adresu vašeg ino partnera, ali sa izmenjenom instrukcijom za plaćanje, tj. izmenjenim brojem računa vašeg ino partnera kao finalnog korisnika. Kada se nalog izvrši po tako izmenjenim instrukcijama za plaćanje, sredstva ne odlaze na pravi račun tj. račun vašeg ino partnera, već račun počinioca prevare koji je presreo vašu e-mail komunikaciju i prema čijim instrukcijama za plaćanje ste postupili. Plaćanjem po tako izmenjenim instrukcijama za plaćanje, ne izmirujete obaveze prema vašem ino partneru, već tom trećem licu i tako možete biti oštećeni.

Shodno navedenom, pozivamo vas da uvek sa svojim ino partnerom proverite instrkcije za ino plaćanja koje ste dobili e-mail-om, pogotovo ukoliko plaćanje inicirate prvi put ili ukoliko uočite bilo kakvu promenu u instrukcijama za plaćanje u odnosu na standardne koje ste do tada dobijali od vašeg ino partnera. Opreza radi, pozovite ih telefonom na ranije poznate kontakte, nemojte koristitie e-mail komunikaciju u ove svrhe, usmenim putem proverite da li su instrukcije za plaćanje koje ste dobili u e-mail-u ispravne, pa nakon što utvrdite i proverite sa vašim ino partnerom, obavite plaćanje. Neće vam oduzeti mnogo vremena, a tako ćete zaštiti vaše poslovanje i bićete sigurni da nije došlo do presretanja vaše e-mail komunikacije sa vašim ino partnerom dok je e-mail stigao do vas. Na ovaj način postižete da vaš novac ode na pravu adresu, čime uredno izmirujete vaše obaveze prema vašim ino parterima.

Savetujemo vam i da o ovakvim aktivnostima upoznate svoje zaposlene koji su zaduženi za spoljnotrgovinski promet i izvršavanje naloga za prenos novčanih sredstava i upozorite ih o ovoj i drugim vrstama phishing prevara.

Molimo vas da pročitate saopštenje MUP-a koje se nalazi na OVOM linku.

Kao pouzdan partner i podrška u vašem poslovanju, stojimo vam na raspolaganju i možete kontaktirati svog ličnog bankara ukoliko su vam potrebne dodatne informacije.

Vaša OTP banka

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore