0800 23 23 22
Datum : 30.11.2022

Sažetak: Rezultati OTP grupe za prvih devet meseci 2022. godine

Treći kvartal bilo je vrlo snažan za OTP grupu, pri čemu je grupa objavila rekordne rezultate zahvaljujući kontinuiranom dinamičnom organskom rastu, kao i akvizicijama izvršenim poslednjih godina. Nekoliko jednokratnih stavki (kao što je oslobađanje rezervi u Rusiji, Sloveniji i Hrvatskoj kao i jednokratna dobit ostvarena prodajom portala za online rezervacije Szallas.hu u Mađarskoj) i slabljenje forinte takođe su doprineli rezultatima. Uz to, osnovni procesi izgledaju vrlo dobro, uz dinamičan rast obima kredita.

Ukupnu sliku zasenjuje činjenica da je OTP Core ove godine poslovao s gubitkom, bez dividendi primljenih od članica grupe, uglavnom zbog direktnog uticaja rata i dodatnih opterećenja bankarskih naknada i drugih intervencija mađarske vlade. Osim toga, uz već  priznate stavke, u četvrtom kvartalu, dalje proširenje šeme ograničenja kamatnih stopa imaće negativan uticaj na zaradu u visini desetina milijardi forinti. Na osnovu brojki za prvih devet meseci, rukovodstvo je optimističnije, s revizijom nagore svojih očekivanja vezano za nekoliko elemenata smernica za celu 2022. godinu, uključujući reviziju očekivanja rasta kredita.

Sažetak rezultata OTP Bank Plc. za prvih devet meseci 2022 pripremljen je na osnovu nerevidiranih pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja prema MSFI-ju za prva tri kvartala koja su okončana 30. septembra 2022. ili su izvedena iz toga.

Što se tiče OTP grupe, većina privreda su pokazale povoljnu statistiku BDP-a u drugom kvartalu, stope rasta kretale su se između 4 i 12 posto. Istovremeno ruska, ukrajinska i moldavska privreda pretrpele su nazadovanje.

Konsolidovana zarada: 439 milijardi forinti prilagođene dobiti nakon oporezivanja za devet meseci (treći kvartal: 188 milijardi forinti), fiksni troškovi rizika u odnosu na četvrti kvartal uz stabilni kvalitet portfolija, povećanje od 11% od početka godine u obimu valutno prilagođenih zajmova, poboljšanje odnosa troškova i prihoda. Osim nekih velikih negativnih jednokratnih učinaka (porez na nepredviđene prihode u Mađarskoj, umanjenje goodwill-a u Rusiji) dobit u tri kvartala nakon oporezivanja uglavnom je oblikovana razvojem troškova rizika i povećanjem prihoda od temeljnog bankarstva uz podršku još uvek dinamične poslovne aktivnosti. OTP grupa ostvarila je 231.9 milijardi forinti dobiti nakon oporezivanja u tri kvartala 2021. (treći kvartal: 189.2 milijarde forinti).

Kupovina Alpha Bank u Albaniji dovršena je 18. jula, a brojke za treći kvartal već su uključivale i podatke o dobiti i gubitku i podatke o bilansu. Evropska centralna banka je 8. septembra dala saglasnost za kupovinu slovenačke Nove KBM, a trenutno rukovodstvo čeka konačno odobrenje tamošnje Agencije za tržišnu konkurenciju. Dana 3. oktobra 2022. uključene strane ponovile su svoju predanost akviziciji banke Ipoteka u Uzbekistanu potpisivanjem Memoranduma o razumevanju.

U prva tri kvartala 2022. ukupni obim stavki prilagođavanja iznosio je 207 milijardi forinti, od čega se +1 milijarda forinti dogodila u trećem kvartalu.

Devetomesečna konsolidovana prilagođena dobit nakon oporezivanja iznosila je 439.1 milijardi forinti, što je rast od 18% na godišnjem nivou. Prilagođeni ROE za taj period iznosio je 19.1% (bez rezultata ruskih i ukrajinskih subsidijara, devetomesečni prilagođeni ROE iznosio bi 22.1%).

U prvih devet meseci 2021., OTP grupa je ostvarila 645 milijardi forinti operativne dobiti (+33% na godišnjem nivou). Ukupni prihod porastao je za 27% na godišnjem nivou, uz rast neto prihoda od kamata za 25%, dok je neto prihod od naknada i provizija rastao nešto sporije, za 21% na godišnjem nivou, dok su ostali neto nekamatni prihodi porasli za 59%.

Konsolidovana devetomesečna neto kamatna marža (3,51%) poboljšana je za 4 bazna poena na godišnjem nivou.

Operativni troškovi u prva tri kvartala 2021. porasli su za 20% na godišnjem nivou u forintama (valutno usklađeno povećanje na godišnjem nivou iznosi 13%).

Sa izuzetkom rumunskog subsidijara, sve ostale članice grupe zabeležile su pozitivne rezultate u trećem kvartalu, a zbog svojih dobrih rezultata nekoliko subsidijara (u Bugarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori i Albaniji) nisu samo dostigle, nego čak i prestigle svoju celogodišnju dobit iz 2021. do trećeg kvartala 2022.

Nasuprot velikim troškovim­a rizika knjiženim u prethodnim kvartalima, u trećem kvartalu došlo je do značajnog oslobađanja rezervisanja, dok je u potonjem došlo do prodaje imovine od strane private equity fonda OTP banke (PortfoLion), a prihodi su knjiženi na konsolidovanom nivou unutar ostalih nekamatnih prihoda.

U trećem kvartalu 2022. OTP grupa ostvarila je 247 milijardi operativne dobiti (+19% na kvartalnom nivou u forintama, +16% valutno usklađeno). Ukupni prihod porastao je za 14% kvartalno, unutar čega je neto prihod od kamata povećan za 9% (+6% nakon valutnog usklađivanja) uz podršku kvartalnog rasta obima kredita i slabljenja forinte.

Konsolidovani neto prihod od naknada i provizija u trećem kvartalu porastao je za 11% u forintama (za 7% nakon valutnog usklađivanja) kao rezultat jačanja poslovne aktivnosti i većeg obima transakcija u okruženju s višom inflacijom. Slično drugom kvartalu, u zemljama sa značajnim udelom turizma u svojim  privredama (Hrvatska, Crna Gora, Albanija), neto naknade i provizije (F&C) izuzetno su napredovale kako na kvartalnom tako i na godišnjem nivou.

U trećem tromesečju nastavljen je stalan rast obima konsolidovanih kredita, uz valutno usklađivanje (faza 1+2): nakon rasta od 3% u prethodnom kvartalu povećao se za 5% u trećem kvartalu (bez albanske akvizicije za 4%).  Kao rezultat toga, rast obima kredita dostigao je 11% (1.904 milijarde forinti) u prvih devet meseci, od čega je Alpha Bank činila 101 milijardu forinti.

Najbrži rast kredita u trećem kvartalu zabeležen je u hrvatskom subsidijaru (+10%) i OTP Coreu (+7% u odnosu na prethodni kvartal). Izuzetno visoko povećanje kreditnog portfolija u Albaniji (+41%) narušeno je konsolidacijom Alpha Banke, bez koje je rast u odnosu na kvartal ranije iznosio 4%.

Što se tiče glavnih segmenata kredita, u trećem tromesečju obimi uspešnih hipotekarnih i potrošačkih kredita porasli su za 4% i 2% u poređenju s prethodnim kvartalom, dok su se obimi velikih korporativnih kredita dinamičnije proširili, za 8%. Zajmovi malim i srednjim preduzećima pokazali su umeren kvartalni rast od 1% u odnosu na prethodni kvartal. Izloženost velikih preduzeća najbrže je rasla u poređenju s prethodnim kvartalom u OTP Coreu (+16%) kao i u Hrvatskoj (+18%).

Valutno prilagođeni depoziti porasli su za 5% u odnosu na prethodni kvartal, što je rezultiralo povećanjem obima za prvih devet meseci za 11% (+2.585 milijardi forinti od čega na novokonsolidovanu Alpha Banku u Albaniji otpada 225 milijardi forinti).

Grupa je u julu izdala 400 miliona evra „zelenih“ Senior Preferred obveznica koje ispunjavaju uslove za MREL u okviru svog programa EMTN ažuriranog krajem maja 2022. nakon čega je u septembru usledio privatni plasman od 60 mln dolara. Dana 24. oktobra, mađarska OTP banka pokrenula je aukciju prihvatljivih obveznica denominiranih u forintama u MREL-u namenjenih klijentima lokalnog privatnog bankarstva. Racio faze 3 prema MSFI 9 iznosio je 5.2% na kraju trećeg kvartala, podupirući marginalno smanjenje u odnosu na prethodni kvartal.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore