0800 23 23 22
Datum : 05.10.2022

Predrag Mihajlović reizabran za predsednika Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije

Na današnjoj sednici Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije, aktuelni predsednik Predrag Mihajlović, jednoglasno je reizabran sa novim mandatom za naredne dve godine.

Predrag Mihajlović je predsednik Izvršnog odbora i CEO OTP banke Srbija, a njegova karijera u bankarstvu duža je od četvrt veka. Mihajlović je i potpredsednik Foruma za odgovorno poslovanje Srbije, član je Predsedništva Saveza ekonomista Srbije, u dva mandata bio je guverner Američke privredne komore, kao i predsednik Upravnog odbora NALED-a u dva mandata. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerziteta u Novom Sadu, a postdiplomske studije je završio u Grenoble Ecole de Management Univerziteta u Francuskoj.

Tim povodom Mihajlović je izjavio: “Želim najpre da se zahvalim kolegama iz Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije na poverenju koje su mi ukazali, kao i na podršci u radu tokom prethodnog saziva UO. Verujem da smo uspešno odgovorili na brojne izazove sa kojima smo se suočili tokom prethodne četiri godine. Siguran sam da ćemo zajedničkim naporima, zastupajući interese bankarskog sektora i ubuduće to uspevati. Ostajemo adekvatan partner Narodnoj banci Srbije, Ministarstvu finansija i drugim relevantnim akterima ekonomskog sistema Srbije vodeći aktivni dijalog sa njima u cilju očuvanja i jačanja finansijskog sistema, stabilnosti bankarskog sektora i poverenja koje nam ukazuju ekonomski akteri, privredni sektor i građanstvo. “

Na istoj sednici za zamenika predsednika Upravnog odbora UBS izabran je Nikola Vuletić, CEO Unicredit banke. Nikola Vuletić je završio Ekonomski fakultet u Beogradu, a u bankarskom sektoru radi od 2003. godine.

Upravni odbor kao organ Udruženja banaka Srbije razmatra pitanja finansijskog i bankarskog sistema i o tome daje mišljenja nadležnim organima, prati i analizira mere ekonomske, a posebno kreditno-monetarne i poreske politike iz ugla njihovog uticaja na uslove poslovanja banaka.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore