0800 23 23 22
Datum : 18.08.2021

OTP Grupa: Rezultati za prvo polugodište 2021. godine

OTP Grupa zaključila je drugo tromesečje sa konsolidovanom dobiti nakon oporezivanja od 121,8 milijardi forinti, što je nadmašilo očekivanja analitičara, i iznosi 31 posto više nego u prethodnom tromesečju i 55 posto više nego godinu dana ranije.

U prvih šest meseci ukupni trendovi na nivou Grupe pokazali su se pozitivnima. Istovremeno, potencijalni četvrti talas pandemije opravdava oprez, iako se prema sadašnjim prognozama očekuje da će makroekonomski uticaj biti znatno manji. Prema prognozama:

•S obzirom na to da je godišnji uspeh (stepen 1+2) povećao volumen kredita od 6 posto, za celu godinu kreditna knjiga može se proširiti za više od 10 posto (prilagođeno deviznom kursu), pod uslovom da se zadrže povoljni trendovi u prvom polugodištu;
•U slučaju da se nastave pozitivni trendovi razvoja rizika iz prvog polugodišta, prilagođeni ROE za 2021. mogao bi završiti između 18 i 20 posto.

Dobit u prvom polugodištu nakon oporezivanja delimično je oblikovana stalnim umerenim troškovima rizika, ali i povećanjem osnovnih bankarskih prihoda zahvaljujući snažnoj poslovnoj aktivnosti, kao i poboljšanjem upravljanja troškovima. Računovodstvena dobit u prvom polugodištu dosegla je 215,1 milijardu forinti.

Polugodišnja konsolidovana prilagođena dobit iznosila je 246,3 milijarde forinti, više nego dvostruko veća u baznom razdoblju (+116 % godišnje). Prilagođeni ROE za to razdoblje povećan je na 19,1 posto, otprilike dvostruko više nego u prvom polugodištu 2020. godine.

Doprinos stranih podružnica povećan je za 6 procentnih poena na godišnjem nivou na 51 posto.

U prvih šest meseci 2021. godine, OTP Grupa ostvarila je operativnu dobit od 307,5 milijardi forinti (+19% godišnje). Ukupni prihod povećan je za 9 posto, pri čemu je neto prihod od kamata porastao za 5 posto, a neto prihod od provizija i naknada povećan za 12 posto. Ostali neto nekamatonosni prihod zabeležio je rast od 38% godišnje. Iako je konsolidovana neto kamatna marža (1H 2021: 3,47 %) podbacila bazno razdoblje za 28 baznih poena godišnje, stabilizovala se tokom poslednja dva tromesečja.

U drugom tromesečju 2021. godine OTP Grupa objavila je prilagođenu dobit nakon oporezivanja od 129 milijardi forinti koja podupire kvartalno poboljšanje od 10 posto (+57 % godišnje). Efektivna poreska stopa iznosila je 14,5 %, +3,1 procenti poen godišnje kao rezultat rezervacije IPA-e na liniji poreza na dobit od 2021. godine (1Q 2021. godine: 4,4 milijardi forinti, 2Q: 5 milijardi forinti). Prilagođeni ROE u drugom tromesečju iznosio je 19,6 posto u odnosu na 14,1 posto pre godinu dana.

Kao i u prvom tromesečju 2021. godine, zbog nižih troškova rizika, sve podružnice ostvarile su dobit u drugom tromesečju; najznačajnije kvartalno poboljšanje ostvareno je u bugarskom, hrvatskom, slovenačkom i rumunskom poslovanju, kao i u Merkantil Grupi. Doprinos stranih podružnica u drugom tromesečju iznosio je 53 posto što pokazuje korektno godišnje i kvartalno povećanje (+4% odnosno 6 %).

U drugom tromesečju operativni prihod dosegao je gotovo 161 milijardu forinti (+9% kvartalno). Ukupni prihod dinamično je rastao, za 5 posto kvartalno, pri čemu je neto prihod od kamata porastao za 4 posto na osnovu stabilne neto kamatne marže i povećanja volumena kredita. Konsolidovana neto kamatna marža ostala je nepromenjena kvartalno (3,47 %), pa je u poređenju sa nivoom neto kamatne marže u četvrtom tromesečju 2020. godine (3,42 %) pokazala stabilizaciju u dva uzastopna tromesečja.

Devizno prilagođeni operativni troškovi neznatno su porasli kvartalno (+1%). Na nivou Grupe troškovi su naglo porasli u OTP Core-u (+11 % kvartalno), delimično zbog jednokratnih stavki, međutim druge operacije uspele su da smanje svoju bazu troškova (takođe zbog efekata baze).

U drugom tromesečju racio troškova i prihoda pao je ispod 50 posto (49,3%, -1,9 pp kvartalno). Devizno usklađen kreditni portfolio (stepen 1+2) uvećan je za 5% u odnosu na prethodni kvartal, nakon rasta od 2% u prethodnom kvartalu. Kao rezultat toga, organski rast volumena kredita premašio je 6 posto (+6,4 %, 860 milijardi forinti), unutar toga pozitivan uticaj mađarskog moratorijuma iznosio je 0,7 pp. Godišnje povećanje organskog poslovanja usklađeno sa devizama doseglo je 10 posto (bez učinka prodaje OBS-a).

Tokom prvih šest meseci, kod članica Grupe najbrži rast kredita zabeležen je u ukrajinskom, mađarskom i rumunskom poslovanju. S obzirom na njegovu veličinu, u OTP Core-u je ostvareno značajno povećanje od 10 posto. Takođe je bilo pozitivno to što su praktično sve podružnice ostvarile rast volumena, dok je u Rusiji erozija koja se dogodila u poslednjim tromesečjima prestala.

Dinamiku kreditiranja u velikoj meri oblikovalo je postupno ukidanje ograničenja nametnutih u situaciji pandemije. U određenim zemljama i pojedinim segmentima mogao se videti veliki porast u novim okolnostima: nova osiguranja hipoteka u OTP Core-u porasla su za 70 posto kvartalno i za 38 posto u DSK-u, ali je i odobravanje kredita kompanijama poraslo za preko 60 posto u Bugarskoj, Ukrajini i Hrvatskoj. Volumen novih lizinga skočio je za više od 40 posto u Hrvatskoj i Ukrajini kvartalno.

Racio stepena 3 prema MSFI 9 iznosio je 5,3%, -0,3 pp u odnosu na prethodni kvartal (-0,5 pp u odnosu na prethodnu godinu). Osim u Hrvatskoj i Srbiji, racio stepena  3 opao je u svim ostalim zemljama. Racio stepena 2 iznosio je 13,1 posto na kraju drugog tromesečja. Pokrivenost izloženosti stepena 1, 2 i 3 sopstvenim sredstvima iznosila je 1,1%, 10,3% i 63,3% respektivno.

Do kraja drugog tromesečja 2021. materijalne stope učešća u moratorijumu među članicama Grupe bile su samo u Mađarskoj, ali čak je i tamo racio pokazao opadajući trend sa 28,7 posto u OTP Core-u (naspram 32,5 % u prvom tromesečju) i 20,5 posto u Merkantil Grupi (naspram 22,2 % u prvom tromesečju). U Bugarskoj i Srbiji gde je moratorijum završen, udeo izloženosti koje su migrirale u kategoriju stepena 3 neznatno se povećao, međutim njihov je racio još uvek ispod 4 odnosno 5 posto izvornih izloženosti koje su deo moratorijuma.

Devizno usklađeni depoziti porasli su za 1 posto kvartalno, pa su volumeni u prošloj godini porasli za 4 posto ili 709 milijardi forinti. Kao rezultat toga, u apsolutnim iznosima, povećanje volumena kredita po prvi put je premašilo povećanje depozita u nekoliko tromesečja.

Konsolidovani neto racio kredita i depozita je porastao za 2 procentna poena  u odnosu na prethodni kvartal, na 77%.

Ukupan volumen troškova rizika u prvom polugodištu iznosio je 18,2 milijarde forinti što podupire godišnji pad od 82%. U drugom tromesečju ukupni iznosi troškova rizika iznosili su 9,7 milijardi forinti (+14% kvartalno), od čega su troškovi kreditnog rizika iznosili -0,6 milijardi forinti (1Q 2021. godine:   -10 milijardi forinti).  Kao rezultat toga, stopa troškova prvog polugodišta rizika bila je 0,14 posto (2Q: 0,02%).

Na kraju Juna 2021. godine, bruto rezerve za operativnu likvidnost Grupe iznosile su 8,6 milijardi EUR ekvivalenta (-0,25 milijardi EUR u odnosu na prethodni kvartal).

Krajem juna 2021. godine konsolidovani pokazatelj CET1 kapitala prema IFRS-u iznosio je 15,9 posto (+0,3 pp kvartalno). Taj je pokazatelj jednak pokazatelju Tier 1 kapitala i odražava neto zaradu razdoblja, kao i obračunatu i oduzetu dividendu.

 

Za sve informacije kontaktirajte nas na komunikacije@otpbanka.rs

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore