0800 23 23 22
Datum : 19.07.2022

OTP Grupa nastavlja da se širi, postaje vlasnik Alpha Banke Albanija

OTP Grupa je najavila okončanje postupka akvizicije Alpha Banke Albanija. Završetkom ove uspešne transakcije, OTP Grupa u Albaniji postaje peta najveća banka po ukupnoj aktivi, i treći najveći kreditor u Albaniji. Planirano je da započeti proces integracije OTP Banke Albanija i Alpha Bank Albanija traje do 2023. godine. Klijenti Alpha Banke Albanija ne treba da preduzimaju bilo kakve radnje vezano za promenu vlasništva.

Budimpešta, 18. jula, 2022 – OTP Grupa je najavila okončanje postupka akvizicije Alpha Banka Albanija. Završetkom ove uspešne transakcije, OTP Grupa, koja je takođe vlasnik OTP Banke Albanija, dalje jača svoju poziciju na albanskom tržištu. Kao rezultat procesa integracije dve banke, očekuje se da tržišni udeo prema ukupnoj aktivi OTP Grupe u Albaniji dostigne 11% i da će se portfolio kredita povećati za jedan i po put, čime bi banka u Albaniji mogla da postane treća najveća banka sa udelom od 16.3 procenata.

U narednom periodu, obe članice OTP Grupe će se usredsrediti na održavanje vrhunskog nivoa usluge i na uspešnu implementaciju procesa integracije. U ovom trenutku, klijenti Alpha Banke Albanija ne treba ništa da preduzimaju vezano za promenu vlasništva, a biće blagovremeno obaveštavani o ključnim etapama spajanja banaka.

„Alpha Banka Albanija jeste banka koja uspešno posluje sa dobrom upravljačkom strukturom i ona je postala dragoceni član OTP Grupe. Naš ulazak na tržište Albanije pre četiri godine se pokazao kao ispravna odluka, s obzirom na to da je od onda naša banka članica OTP Albanija ostvarila najveći deo svojih ambicioznih strateških ciljeva i postala najprofitabilnija i najrentabilnija banka u Albaniji u 2021. godini, uprkos njenoj skromnoj veličini. Ovom transakcijom potvrđujemo ne samo našu dugoročnu i ozbiljnu posvećenost bankarskom tržištu Albanije već i da OTP Grupa stoji na čvrstim temeljima, da je dobro kapitalizovana, da ima izvanrednu likvidnost i da je njeno rukovodstvo posvećeno jačanju prisustva u regionu“, rekao je Laszlo Wolf, zamenik generalnog direktora OTP Banke u Mađarskoj i dodao da ovaj događaj predstavlja važno dostignuće u razvoju bankarske grupe u Albaniji.

Do njihovog pravnog spajanja (koje se očekuje krajem 2022. godine), dve banke će poslovati kao zasebni entiteti, s tim da je planirano da započeti proces integracije OTP Banka Albanija i Alpha Banke Albanija traje do 2023. godine.  Napominjemo da će Alpha Banka Albanija privremeno nastaviti da koristi svoj naziv ‘Alpha Bank Albania’, s tim da Alpha Bank Albania više ni na koji način nije deo Alpha Bank Grupe.

OTP banka je jedna od najaktivnijih finansijskih institucija na evropskom tržištu akvizicija. Nakon finansijske krize, nove transakcije su otpočele 2014. godine i od tada je OTP banka najavila kupovinu 12 finansijskih institucija i bankarskih portfolija u devet zemalja, uključujući i sadašnju akviziciju Alpha Bank Albanija. Sve ove banke, osim slovenačke Nove KBM čiji je postupak kupovine još u toku, uspešno su integrisane u bankarsku grupu.

Ovom jedinstvenom akvizicijom, OTP Grupa je postala najaktivniji konsolidator na bankarskom tržištu Centralne i Istočne Evrope, znatno je unapredila svoju tržišnu poziciju u Bugarskoj, Srbiji i u Crnoj Gori i povećala udeo u profitu nemađarskih članova Grupe.

OTP Grupa je jedna od najstabilnijih finansijskih grupa u regionu CIE sa izuzetnom profitabilnošću i stabilnom pozicijom kapitala i likvidnosti. Trenutno, bankarska grupa pruža univerzalne finansijske usluge u 11 zemalja za skoro 16 miliona klijenata, ima mrežu od više od 1.400 filijala i više od 37.500 zaposlenih. Sedište OTP Grupe je u Budimpešti, u Mađarskoj, i ima raznoliku i transparentnu vlasničku strukturu. Bankarska grupa se kotira na Budimpeštanskoj berzi od 1995. godine.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore