0800 23 23 22
Datum : 12.07.2023

OTP Grupa je uspešno okončala akviziciju kompanije za upravljanje investicionim fondovima „ILIRIKA DZU“ u Srbiji

OTP Fund Management zajedno sa OTP bankom Srbija, tržišnim liderom u kreditiranju stanovništva i privrede, obavio je akviziciju srpskog subsidijara društva za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA Grupe sa sedištem u Ljubljani. Ovo je jedan u nizu ambicioznih planova OTP Grupe na tržištu investicionih fondova u Srbiji, finansijskim segmentom sa trenutno niskom penetracijom proizvoda ali i značajnim potencijalom za rast.

Beograd-Budimpešta 12. jul 2023. – OTP Fund Management iz Mađarske je zajedno sa OTP bankom Srbija uspešno akviziriao ILIRIKA DZU (osnovanu 2007. godine), srpskog subsidijara ILIRIKA grupe koja je, osim u Srbiji, prisutna i u drugim zemljama (Slovenija i Severna Makedonija) i koja, pored brokerskih i usluga upravljanja imovinom, obezbeđuje i korporativne finansije i savetodavne usluge za M&A (spajanja & akvizicije).

‘OTP Grupa je oduvek smatrala da je njeno prisustvo na tržištu Srbije od strateškog značaja. Ovom transakcijom smo postali aktivan učesnik na lokalnom tržištu kapitala, naveo je Attila Banfi, predsednik Upravnog odbora OTP Fund Management.  On je precizirao da se, prema propisima koji se odnose na tržište kapitala u Srbiji, investicioni fondovi mogu nuditi klijentima samo ako društvo za upravljanje imovinom posluje u Srbiji. „Želeli smo da ispunimo taj uslov, imajući u vidu da do sada investicioni fondovi nisu bili prisutni u ponudi proizvoda privatnog bankarstva OTP banke Srbija“, naveo je Attila Banfi.

Predrag Mihajlović, CEO & Predsednik Izvršnog odbora OTP banke Srbija je tim povodom naveo: „Imajući u vidu vodeću poziciju OTP banke u Srbiji i ekspertsku podršku Direkcije za globalna tržišta naše matične OTP Grupe, ovom akvizicijom ćemo značajno proširiti asortiman proizvoda i usluga Banke na tržištu kapitala. Investicione usluge biće dostupne našim klijentima privatnog bankarstva, segmentu stanovništva, kao i klijentima iz privrede, uz istovremeno proširivanje spektra kanala prodaje”.

Sa ukupnom aktivom od 6.91 milijardi evra[1], OTP banka Srbija je jedna od vodećih banaka u zemlji nakon uspešnog završetka dva najkompleksnija sukcesivna spajanja ikada viđena na lokalnom tržištu; integracije bivše Vojvođanske banke i Societe Generale Srbija. OTP je prva banka u Srbiji prema tržišnom udelu i kreditima fizičkim licima i privredi i druga po obimu aktive i depozita. Banka Ima dugu tradiciju pružanja kastodi usluga: šest od ukupno sedam penzionih fondova u Srbiji je odabralo člana OTP Grupe u Srbiji za svoju kastodi banku, a 11 od ukupno 18 investicionih fondova je napravilo isti izbor. Među njima je i ILIRIKA, koja će biti preimenovana u „OTP Invest“ tokom budućeg poslovanja.

„Iz perspektive razvoja proizvoda, sticanje funkcionalnog menadžera imovine je više nego obećavajuće“, naveo je Tibor Tarner, zamenik generalnog direktora OTP Fund Management-a, koji smatra da su uslovi za to na tržištu idealni, jer se tržište investicionih fondova u Srbiji sada postepeno širi; obim imovine pod upravljanjem iznosi 630 miliona evra, što je značajno dostignuće s obzirom na to da je pre tri godine ovaj iznos bio upola manji.

Sa iskustvom dugim 30 godina na tržištu novca i kapitala, OTP Fund Management iz Mađarske će pružati stalnu stručnu i operativnu podršku novoj kompaniji OTP Invest.  „Biće stavljen jak naglasak na internu i eksternu razmenu znanja i obuku u okviru cele Grupe, što će se proširiti i na OTP banku Srbija koja ima 154  ekspoziture, jer će ona, kroz svoju jaku i dominantnu mrežu, uključujući ekspoziture privatnog bankarstva biti glavni distributer investicionih jedinica fondova kojima upravlja OTP Invest “, rekao je Attila Banfi.

Attila Banfi veruje da je moguće da OTP banka Srbija postane dominantan učesnik na investicionom tržištu u periodu od narednih 5 godina, čemu trenutno niska tržišna penetracija služi kao odlična polazna osnova. „Naši proizvodi i usluge osmišljeni su da regiji pomognu da ostvari rast koji je veći od proseka u EU“, dodao je Banfi. Verujemo u budućnost Centralne i Istočne Evrope i želimo aktivno da doprinesemo razvoju ovog regiona.

O OTP banci Srbija
OTP banka Srbija je najveći poverilac na srpskom tržištu, kako u segmentu stanovništva tako i u segmentu privrede. Na vodećoj je poziciji u domenu faktoringa, e-trgovine i lizing usluga, uz široko prisustvo kroz 154 ekspoziture u 91 gradu i šest regiona širom zemlje. U 2022. godini, dva prestižna časopisa: Euromoney (Award of Excellence for 2022) i The Banker proglasili su OTP banku Srbija najboljom bankom u Srbiji. Global Finance je banku proglasio Najboljom bankom za devizne poslove u 2023. godini, dok ju je Euromoney uvrstio među tržišne lidere u korporativnom bankarstvu u Srbiji. U okviru OTP Grupe u Srbiji posluju i OTP Leasing Serbia i OTP Osiguranje.

O OTP Grupi
OTP Grupa spada u vodeće bankarske grupe u centralnoj i istočnoj Evropi, uz izuzetne podatke vezane za rast, izvanrednu profitabilnost i stabilnu kapitalnu i poziciju likvidnosti. Sa gotovo 36.000 zaposlenih u 11 zemalja, Grupa pruža univerzalne finansijske usluge za gotovo 16 miliona klijenata. Kao najaktivniji konsolidator u bankarskom sektoru u regionu, Grupa je sukcesivno uspešno kupila i integrisala 23 banke od početka 2000-ih godina. Trenutno je Banka tržišni lider u Mađarskoj, Bugarskoj, Srbiji i Crnoj Gori, uz očekivanje da će postati tržišni lider i u Sloveniji, nakon spajanja. Sa sedištem u Mađarskoj, OTP Grupa ima diversifikovanu i transparentnu vlasničku strukturu. Grupa je od 1995. godine listirana na Budimpeštanskoj berzi.

O OTP Fund Management
OTP Fund Management, koji ove godine puni 30 godina, tržišni je lider u Mađarskoj sa više od 6.5 milijardi evra imovine pod upravljanjem u skoro 60 investicionih fondova i 20 institucionalnih portfolija. Osim tradicionalnih fondova sa fiksnim prihodom, balansiranih i akcijskih fondova, takođe upravlja alternativnim instrumentima kao što su robna ili derivativna sredstva sa apsolutnim prinosom. Ima subsidijare u Rumuniji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Ukrajini, kojima se sada pridružuje i OTP Invest u Srbiji.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore