0800 23 23 22
Datum : 10.07.2024

OTP banka Srbija prva u Srbiji prema Top 1000 listi svetskih banaka prestižnog magazina The Banker

Top 1000 lista svetskih banaka prestižnog magazina The Banker je važna rang lista u bankarskoj industriji. U pitanju je globalna rang lista banaka prema Tier 1 kapitalu, dok nacionalne i regionalne rang liste magazina The Banker upoređuju veličinu i snagu lokalnih šampiona.

Koristeći revizorske finansijske izveštaje od 31. decembra 2023. godine, The Banker je identifikovao 1000 najjačih banaka na svetu. Kompletna lista uzima u obzir sledeće parametre: osnovni kapital prvog reda (Tier 1 Capital), aktivu, kvalitet aktive, odnos kapitala prema imovini, profit pre oporezivanja, povraćaj na kapital, povraćaj na imovinu, BIS racio kapitala, odnos nenaplativih kredita (NPL) prema ukupnim kreditima, odnos kredita prema aktivi, odnos rizikom ponderisane imovine (RWA) prema ukupnoj aktivi (TA) i odnos troškova prema prihodima.

Rezultati se analiziraju po regionima i zemljama i koriste se metodologije za određivanje najjače banke po svim pokazateljima, kako bi se izgradio kompletan pregled industrije.

Izuzetno smo ponosni da objavimo izvanredna dostignuća naših članica OTP Grupe, uključujući našu banku koja je rangirana kao broj 1. na srpskom bankarskom tržištu.

Zahvaljujući posvećenom radu i predanosti zaposlenih OTP Grupe, ostvarili smo odlične poslovne rezultate koji su nas i doveli do impresivnih pozicija na listi Top 1000 banaka na svetu magazina The Banker. Od članica OTP Grupe, čak pet banaka se našlo na listi najboljih i to:

🏆OTP Banka: #1 u Mađarskoj; #3 u CEE regionu, #164 globalno

🏆OTP banka Srbija: #1 u Srbiji

🏆DSK Banka: #1 u Bugarskoj

🏆Nova KBM d.d: #2 u Sloveniji

🏆OTP banka Hrvatska: #4 u Hrvatskoj

Vodeće banke na listi Top 1000 banaka na svetu magazina The Banker uključuju ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China i Bank of China iz Kine, kao i JP Morgan Chase Bank of America i Citi Group iz SAD-a, između ostalih.

Ponosni smo što smo u društvu najboljih na svetu!

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore