0800 23 23 22
Datum : 27.12.2022 - 07.01.2023

Obaveštenje o radnom vremenu tokom novogodišnjih i božićnih praznika

Dobro je da znate da tokom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika ekspozitura neće raditi u ponedeljak 2. januara i utorak 3. januara 2023. godine., dok će u petak 30. decembra 2022.godine, kao i 6. januara 2023. godine ekspozitura raditi skraćeno do 12.00 časova.

Ekspozitura koja se nalazi u sklopu tržnog centra Galerija Beograd raditi u skladu sa radnim vremenom tržnog centra.
Radno vreme tržnog centra:

subota, 31.12. – do 19.00 časova;
nedelja, 01.01. – neradni dan;
petak, 06.01. – do 18.00 časova;
subota, 07.01. – neradni dan.

Digitalna ekspozitura i Kontakt centar neće raditi u ponedeljak 2. januara , utorak 3.januara i subotu 7. januara 2023. godine.
U subotu 31. decembra će raditi redovno do 13.00 časova, a u petak 6. januara 2023. godine radiće skraćeno do 15.00 časova.

Akvizicija računa
U petak 30. decembra 2022. godine i u petak 6. januara 2023. godine, zahtevi za aktivaciju računa sa tekućim datumom  ( ugovor i KDP koji sadrže datum 30. decembar 2022. ili 6. januar 2023.) dostavljaju se do 10.00 časova.

U nastavku možete da saznate detaljnije informacije o radu platnog prometa tokom praznika.

Domaći platni promet

Svi dinarski nalozi do 300.000 dinara inicirani tokom neradnih dana putem elektronskih kanala e-bank i m-bank za fizička lica,  kao i biznis e-bank i m-bank nalozi, Hal e-Bank, Hal WEB SME, Hal mBank SME, Asseco Office Banking, do 300.000 dinara obeleženi za Hitno izvršenje, zahvaljujući sistemu instant plaćanja, biće odmah procesirani. Ostali nalozi biće realizovani prvog sledećeg radnog dana.

Međunarodni platni promet

Međunarodni platni promet neće raditi u ponedeljak 2. januara , utorak 3.januar i subotu 7. januara 2023. godine

Zbog obeležavanja novogodišnjih i božićnih praznika  vreme prijema naloga  za 30. decembar 2022. godine i 6. januar 2023. godine biće u skladu sa sledećim rasporedom:

PP sa inostranstvomPetak 30.12.2022. /

Petak 06.01.2023.

PAPIRNI NALOZI

Petak 30.12.2022. /

Petak 06.01.2023.

              ELEKTRONSKI NALOZI

Plaćanja prema inostranstvu· do 10:00h
samo sa valutom (T+0) 30.12.2022./06.01.2023.
· do 12:00h
samo sa valutom (T+0) – 30.12.2022./06.01.2023.
Prilivi iz inostranstva· do 10:00h· do 12:00h
Isplata deviznih dnevnica· do 10:00h· do 12:00h

 Zbog novogodišnjih I božićnih praznika naših kontokorenata, svi  nalozi međunarodnog platnog prometa koji se izvršavaju u dane praznika stranih banka,  biće realizovani u skladu sa Terminskim planom prijema I izvršenja naloga, sa datumom valute prvog radnog dana nakon praznika stranog kontokorenta
Podsećamo vas na uslove koji moraju biti ispunjeni kako bi podneti nalozi u platnom prometu sa inostranstvom bili realizovani:

  • da nalozi budu poslati u navedenim terminima za obradu naloga
  • da bude obezbeđeno pokriće za izvršenje naloga
  • da poslati nalozi i prateća dokumentacija budu ispravni i u skladu sa propisima
  • da nalozi budu potpisani i overeni od strane ovlašćenog lica klijenta

Želimo vam srećne praznike!
Vaša OTP banka

 

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore