0800 23 23 22
Datum : 07.10.2022

EBRD OTP banci Srbija odobrila zajam od 25 miliona evra

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je OTP banci Srbija odobrila zajam u iznosu od 25 miliona evra za dalje kreditiranje malih i srednjih preduzeća (MSP) u Srbiji. Kreditna linija će služiti kao podrška kreditiranju privatnih preduzeća u vidu linija za obrtni kapital i investicionih kredita, pre svega za MSP koji posluju u ekonomski manje razvijenim delovima zemlje.

Kreditna linija će dodatno osnažiti pristup finansiranju za MSP u trenutno izazovnim uslovima poslovanja.

Predrag Mihajlović, CEO i predsednik Izvršnog odbora OTP banke Srbija je izjavio:
„U skladu sa našom vodećom pozicijom na tržištu u kreditiranju stanovništva i privrede, pristupili smo potpisivanju nove kreditne linije sa EBRD-om sa uverenjem da ćemo na taj način dodatno ojačati razvoj srpske privrede i njene otpornosti na srednji i duži rok. OTP banka će nastojati da deo sredstava iz ove kreditne linije usmeri na finansiranje kvalitetnih zelenih projekata, kroz ulaganja u projekte obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.“

Branimir Spasić, CFO i član Izvršnog odbora OTP banke je naveo: „Nova kreditna linija u iznosu od 25 miliona evra doprineće da zadržimo zdrav kvalitet portfolija OTP banke i očekujem značajno interesovanje i postojećih i novih klijenata iz MSP sektora. Mi smo u redovnoj komunikaciji sa međunarodnim finansijskim institucijama u cilju sagledavanja dodatnih izvora finansiranja kako bismo obezbedili bolje uslove finansiranja malih i srednjih preduzeća“.

Aleksandra Vukosavljević, direktorka EBRD za finansijske institucije na Zapadnom Balkanu i Istočnoj Evropi je navela: „Drago nam je da nastavljamo saradnju sa OTP bankom i da zajednički podržavamo mala i srednja preduzeća u Srbiji. Nova kreditna linija omogućiće malim i srednjim preduzećima jednostavniji pristup finansiranju za razvoj i jačanje konkurentnosti, na lokalnom i stranim tržištima“.

Sa širokom regionalnom pokrivenošću i fokusom na MSP sektor, OTP banka Srbija ima potencijal da obezbedi preko potrebno finansiranje manjim preduzećima i da doprinese razvoju MSP sektora u celoj zemlji.

EBRD je vodeća investiciona institucija u Srbiji. Banka je do danas uložila preko 7,5 milijardi evra u 296 projekata u zemlji. Fokus banke u Srbiji jeste razvoj privatnog sektora, poboljšanje javne komunalne infrastrukture i olakšavanje tranzicije zemlje ka zelenoj ekonomiji.

 

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore